Wat wanneer uw leasewagen en debiteur met de noorderzon verdwenen zijn?

Opsporing en recuperatie van leasingvoertuigen

Betalingen die stoppen en een voertuig dat niet wordt teruggebracht is een toenemend probleem voor leasingmaatschappijen, zeker gelet op de uitbreiding van de markt naar private lease en de populariteit daarvan.

Wij stellen frequent volgende problemen vast:

  • Contactgegevens en adresgegevens kloppen niet (meer).
  • De maatschappelijke zetel blijkt een postbusadres.
  • Betalingen blijven uit ondanks aanmaningen en dikwijls vele betalingsbeloftes.
  • Al het contact wordt verbroken door de debiteur.
  • Er wordt geweigerd het voertuig aan te bieden en het voertuig wordt actief verborgen.

Door middel van onze expertise en gestructureerde werkwijze hebben wij een hoog recuperatiepercentage en verscheidene tevreden spelers op de Belgische markt in onze portefeuille. Wij werken met meerdere onderzoekers verspreid over het grondgebied van België waardoor wij flexibel inzetbaar zijn en snelle interventies kunnen garanderen. Dit is vaak een doorslaggevende factor om de kans op een positieve uitkomst significant te verhogen.

Wij volgen het dossier nauwgezet op van A tot Z en dit binnen een zo kort mogelijke tijdsspanne zodat het voertuig zo snel mogelijk terug in roulatie kan worden gebracht.

Per afzonderlijk dossier bezorgen wij u een eindrapport, dat een beschrijving bevat van de verrichte activiteiten, met vermelding van de data, plaatsen en uren waarop die activiteiten zijn verricht en de overtuigingsstukken die wij in het kader van onze opdracht hebben verzameld. Dit verslag is in rechte bruikbaar en de gemaakte kosten ter opsporing en recuperatie van het voertuig kunt u verhalen op uw debiteur in een burgerlijke procedure.

Wij hanteren bovendien forfaitaire all-in kostentarieven voor leasingdossiers op het grondgebied van België. Hierdoor krijgt u geen onaangename verrassingen op het einde van de rit, zoals diverse extra kosten of extravagante prestaties op basis van een uurtarief.

Meer informatie over onze werkwijze en tarieven vindt u op onze webpagina over opsporing en recuperatie van leasingvoertuigen.

Informeer vrijblijvend naar een kennismakingsgesprek met ons en naar onze tarieven.