Over de synergie tussen advocaat en privédetective

Over de synergie tussen advocaat en privé-detective

Bij een burgerrechtelijke procedure moet elke partij zelf de bewijzen aanleveren voor de onderbouwing van haar vordering om de rechter van een feit te overtuigen. Een onderzoeksrapport van een privé-detective kan een overtuigingsstuk zijn in een procedure maar kan ook rond de onderhandelingstafel worden gebruikt.

Sinds de wettelijke verankering van het beroep van privé-detective in de Detectivewet van 1991, is er een nieuwe generatie van hoogopgeleide onderzoekers opgestaan: criminologen, IT’ers, juristen, psychologen, enzoverder.

In het geval dat een cliënt reeds een advocaat onder de arm heeft genomen, zijn wij vragende partij voor een (telefonisch) overleg met de raadsman. Op deze manier verzekeren we dat voor ons duidelijk is welke feiten concreet dienen te worden vastgesteld om het dossier van de cliënt te sterken, maar ook dat het voor de raadsman duidelijk is welke middelen en methoden mogelijk zijn in kader van een onderzoek gevoerd door een privé-detective.

Een privé-detective treedt op namens een partij en wordt ook betaald door deze partij. In die zin wordt wel eens gesteld dat de privé-detective niet objectief is omdat deze zijn broodheer wil dienen. Wij kunnen echter niet vaststellen wat er niet is, noch kunnen wij mensen verplichten bepaalde handelingen te stellen. Wij stellen enkel vast wat wij zelf waarnemen op de openbare weg en op publiek toegankelijke plaatsen. Dit wordt verwerkt in een objectief verwoord verslag, waarbij geen interpretatie wordt gegeven aan hetgeen wij hebben vastgesteld.

Wij treden op voor bedrijven in kader van arbeidsrechtelijke conflicten of potentiële conflicten met werknemers en in particuliere dossiers. Verder zijn wij gespecialiseerd in de opsporing en recuperatie van leasing voertuigen en andere leasing goederen alsook in het vaststellen van fraude bij verzekeringsclaims voor verzekeringsmaatschappijen.

Wanneer een privé-detective inschakelen

Bedrijven kunnen een privé-detective inschakelen wanneer vermoed wordt dat een concurrentiebeding wordt geschonden, een huidige werknemer concurrerende activiteiten stelt jegens de werkgever of niet-aangegeven arbeid uitvoert tijdens ziekteverlof, vermoedens van diefstal, enzoverder. Ook fraude in het woon-werkverkeer en fraude met fietsvergoedingen worden frequent vastgesteld. In deze gevallen wordt het rapport van de privé-detective vaak gehanteerd om de werknemer te confronteren met de vastgestelde feiten en kan de arbeidsovereenkomst in onderling overleg worden beëindigd. Bij strafbare feiten zoals een betrapping op heterdaad van diefstal, wordt de politie op de hoogte gebracht van de vastgestelde feiten, waarna wordt overgegaan tot een ontslag om dringende reden jegens de werknemer.

Particuliere dossiers betreffen vaak de vaststelling van overspel, maar ook betwisting van het persoonlijk onderhoudsgeld na echtscheiding. Ook regelingen aangaande het omgangsrecht van de kinderen, voorhuwelijks onderzoek, belaging maar ook bedrieglijk onvermogen in kader van een financieel geschil komen vaak aan bod.

Samenwerking met een gerechtsdeurwaarder

Een verslag van een detective heeft niet dezelfde bewijskracht als het proces-verbaal van vaststelling van een gerechtsdeurwaarder. Wel kan een privé-detective enerzijds een patroon vaststellen voorafgaand aan een vaststelling met gerechtsdeurwaarder en anderzijds kan de informatie die uit dit onderzoek voortkomt gebruikt worden als uitgangspunt voor de vaststelling door de gerechtsdeurwaarder. De tussenkomst van een privé-detective bewijst ook zijn nut wanneer er hierdoor een grotere kans is op een positieve vaststelling door de gerechtsdeurwaarder.

Een gerechtsdeurwaarder waarmee werd samengewerkt in kader van een vaststelling overspel verwoordde het als volgt: “Zonder een privé-detective hebben wij 50% kans op een positieve vaststelling overspel.”

Onze troeven

Onze garanties naar onze cliënten en hun advocaat toe zijn de volgende:

  • Criminologische en juridische expertise en meer dan 20 jaar gedeelde ervaring.
  • Een tussentijds onderzoeksrapport wordt u toegezonden binnen de 24u na het afronden van onze observatie.
  • Indien wenselijk wordt tussentijds telefonisch overlegd om terug te koppelen.
  • Na elke interventie ontvangt uw cliënt een onkostennota met detail van onze prestaties en gemaakte kosten zodat op elk ogenblik het overzicht wordt bewaard van het totale kostenplaatje.
  • Wij hanteren vaste prijzen zonder allerhande extra’s of duurdere nacht of weekendtarieven zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

Benieuwd naar de mogelijkheden? Informeer vrijblijvend of nodig ons uit voor een gesprek!