Stalking: laat het niet te ver komen

Het kopte groot in de kranten de afgelopen dagen: "Stalkende arts verdacht van moordpoging". Wat wij opmerkelijk vonden aan dit artikel? Volgende uitspraak van het slachtoffer: "Maar langs een huis rijden en veel sms’en is voor de politie niet ernstig genoeg om iemand op te pakken. Er moet iets gebeuren voordat de politie iets kan doen”, zegt de vrouw." (Bron: HLN)

Artikel 442bis van het Strafwetboek stelt:

Hij die een persoon heeft belaagd terwijl hij wist of had moeten weten dat hij door zijn gedrag de rust van die bewuste persoon ernstig zou verstoren.

Ken uw rechten! Stalking is een misdrijf, zonder dat hier voorwaarden aan verbonden zijn zoals het tegelijk optreden van andere misdrijven zoals slagen en verwondingen, bedreiging met geweld, enz. Door zijn gedragingen creëert uw belager bij u een gevoel van onrust en onveiligheid, dit is een vorm van psychisch geweld. Ook het lastigvallen van uw familie, vrienden of geliefde vormen een indirecte vorm van belaging. Laat het niet te ver komen, wacht niet tot wordt overgegaan tot fysiek/seksueel geweld.

Uit de parlementaire voorbereidingen van de wet blijkt dat volgende gedragingen als stalking kunnen worden aanzien: het herhaaldelijk toesturen van bloemen; het voortdurend opbellen; het steeds weer opwachten van het slachtoffer in de nabijheid van de woning; een persoon herhaaldelijk achtervolgen, bespieden of belagen; het doorzoeken van vuilniszakken; het plaatsen van advertenties in de krant waarbij de identiteit, het adres en het telefoonnummer van het slachtoffer worden vermeld; het ongevraagd dagelijks bestellen van een taxi met als gevolg dat elke dag een taxichauffeur aanbelt; het dagelijks versturen van ongewenste liefdesbrieven.

Een gevolg van de strafbaarstelling is dat de bewijstlast is verschoven naar het openbaar ministerie, u hoeft dan als slachtoffer niet als enige op zoek te gaan naar bewijzen. Desondanks is het een goed idee om een logboek bij te houden van de gebeurtenissen, zo hebt u een chronologisch en duidelijk overzicht van de gebeurtenissen indien u klacht neerlegt bij de politie. Verder is het aangewezen andere bewijzen (sms'en, brieven, etc.) te bewaren, ook dit is bewijsmateriaal.

Stalking is sinds 2016 geen klachtmisdrijf meer, dit betekent dat het openbaar ministerie haar vervolgingsmonopolie kan hanteren en een dader vervolgen zonder dat het slachtoffer voorafgaandelijk klacht moet indienen. Op stalking of belaging staat een gevangenisstraf tot twee jaar.

Is uw belager een ex-partner en bent u bang om niet serieus genomen te worden? Dit is een van de vaakst voorkomende vormen van stalking. U hebt het recht om met rust te worden gelaten, ook door een ex-partner!

Onze tips? Zeg duidelijk 'nee', vraag om met rust te worden gelaten, en ga verder niet in op pogingen tot contactname. Wees consequent, hoe moeilijk dat soms ook kan zijn. Een belager wil reactie uitlokken, zelfs als dat een negatieve reactie is. Dit zendt ook een duidelijk signaal uit: u wil met rust gelaten worden en deze persoon verstoort uw rust. Blijf niet zitten met uw probleem, licht uw omgeving in, zoek advies bij het CAW, bel 1712, of dien klacht in bij de politie of een klacht met burgerlijke partijstelling bij de onderzoeksrechter.

Ook wij kunnen u de nodige hulp bieden om uw belager te identificeren en de nodige vaststellingen doen zodat u een sterk dossier kunt opbouwen om uw klacht te ondersteunen en via de gerechtelijke instanties maatregelen af te dwingen. 

Relevante links:
- 5 tips over omgaan met stalking (CAW)
- Slachtoffer van stalking? (Lokale Politie)
- Stalking (Federale Politie)
- Strafwetboek (artikel 442bis)
- 'Stalkende arts verdacht van moordpoging met injectienaald' (HLN)