Geduld is een schone zaak bij overspel

Waarom geduld een schone zaak is in geval van overspel

Vrouw heeft affaire met haar baas: stoppen van echtgenoot slaan door bij zien van foto’s (bron: HLN)

Overspel is een delicate aangelegenheid waar dikwijls veel emotie mee gepaard gaat. En toch kunt u beter het hoofd koel houden en uw partner niet meteen confronteren met de affaire. Wij leggen u kort uit waarom.

Wanneer een particulier bij ons te rade komt, dan is dat ongeveer de helft van de tijd vanwege een vermoeden van overspel. Dit overspel laten vaststellen door een privé-detective kan relevant zijn omwille van 3 redenen: 

  • U wil enkel zekerheid zodat u weet waar u staat als blijkt dat uw partner effectief vreemdgaat. Het niet weten en leven in onzekerheid wordt dikwijls aangehaald als reden om ons in te schakelen.

  • U wil overspel aanhalen als basis voor de onherstelbare ontwrichting van het huwelijk in een echtscheidingsprocedure en zo sneller overgaan tot echtscheiding. Het kan echter ook een goede onderhandelingstroef zijn in een echtscheidingsprocedure onderlinge toestemming.

  • Persoonlijk onderhoudsgeld of alimentatie. In principe bent u onderhoudsplichtig ten aanzien van uw (ex-)partner indien deze economisch zwakker is dan u, en dat voor dezelfde duur als die van uw huwelijk. U kunt het bedrag van het persoonlijk onderhoudsgeld zo laag mogelijk houden of zelfs volledig laten wegvallen indien u kunt aantonen dat uw partner overspel pleegde tijdens het huwelijk of u verlaat voor een nieuwe partner.
    Ook na de echtscheidingsprocedure kunt u om een herziening vragen van het bedrag van het persoonlijk onderhoudsgeld indien u kunt aantonen dat uw ex-partner bv. samenwoont met een nieuwe partner. 

Waarom is geduld nu een schone zaak in geval van overspel? Indien uw vermoedens bevestigd worden dan is het in uw belang om niet meteen tot confrontatie over te gaan maar minstens eerst verder advies in te winnen, ook al was dit niet uw initiëel uitgangspunt.

Het kan namelijk op langere termijn in uw belang zijn om een patroon van overspel of een nieuwe relatie te laten vaststellen, en hiervoor is gewoonlijk meer dan één vaststelling noodzakelijk. Dat wordt natuurlijk een stuk moeilijker als u uw partner meteen confronteert met de feiten en dus laat weten dat u op de hoogte bent van het overspel. 

Wij werken samen met onze cliënt en zijn of haar advocaat om een stevig dossier op te bouwen. Verschillende rechtbanken gaven reeds middels hun rechtspraak te kennen dat het verslag van een privé-detective, waarin meerdere vaststellingen werden gedaan, volstaat om een nieuwe vaste relatie aan te tonen, al dan niet gepaard met samenwoning met economisch voordeel.

Bovendien werken wij regelmatig samen met gerechtsdeurwaarders om over te gaan tot een officiële betrapping overspel. Ook hier heeft de privé-detective al zijn nut bewezen. De gerechtsdeurwaarder wordt namelijk tijdig ingelicht door de privé-detective of de vaststelling effectief kan doorgaan of niet. Het is namelijk in uw belang dat deze vaststelling positief is.

Hoe moeilijk het ook is, u houdt dus beter even de kaken stijf op elkaar.

Relevante links:

- Overspel partner: moet je na een scheiding nog onderhoudsuitkering betalen?

- De nieuwe echtscheidingswet

Onderhoudsuitkeringen na een scheiding of beëindiging van wettelijk samenwonen