Stalkerware op Belgische toestellen: een stijgende trend

Stalkerware op Belgische toestellen: een stijgende trend

Uit onderzoek van Knack blijkt dat duizenden Belgen via een app op hun telefoon bespioneerd worden door hun (ex-)partner. Ook wij merken een toenemende vraag op van particulieren die als potentiële cliënt bij ons langskomen met de vraag om de "gsm te hacken" van hun partner.

Wij bieden deze dienst uiteraard niet aan aangezien de verkoop van een dergelijke app misschien wel niet illegaal is, maar het gebruik ervan op een dergelijke manier is wel strafbaar. Hetzelfde geldt voor het gebruik van gps trackers. Een deel van onze dienstverlening naar potentiële cliënten toe is hen wegwijs maken in het juridisch kader waarbinnen wij te werk gaan, onze middelen en methoden en onze werkwijze.

In tegenstelling tot het gebruik van dergelijke software, behoort het inschakelen van een privédetective om de (on)trouw van uw partner te verifiëren tot de wettelijke mogelijkheden. De activiteiten van een privédetective worden geregeld door de wet tot regeling van het beroep van privédetective van 1991 (kortweg de Detectivewet). Ook wij begaan een inbreuk op de privacy van een persoon door deze te gaan schaduwen. Deze inbreuk kadert zich echter in een wettig belang van de echtgenoot of echtgenote. Het Hof van Beroep van Gent sprak zich daar op de volgende manier over uit: het beoogde doel, namelijk het vaststellen van het overspel van de echtgenote, is een legitiem doel in een democratische samenleving waar echtgenoten elkaar trouw zijn verschuldigd.

Waar particulieren dikwijls bij ons terecht komen op basis van een vermoeden, onderscheiden wij twee fases bij een onderzoek naar overspel: deze van het vermoeden en de fase waarin dit vermoeden wordt bevestigd en zich vervolgens de vraag stelt hoe het nu verder moet. Wij vragen hen dan ook om rekening te houden met alle mogelijkheden en hun partner niet meteen te confronteren met onze bevindingen in het licht van het gebruik van onze bevindingen in de toekomst, bv. in het kader van een juridische procedure (echtscheiding, herziening persoonlijk onderhoudsgeld). Onze bevindingen zijn namelijk in rechte bruikbaar en overspel is dan wel niet langer strafbaar, maar een vaststelling van ontrouw van de partner kan wel relevant zijn voor de financiële afhandeling van de echtscheiding.

Wij raden het gebruik van stalkerware of gps-volgsystemen af en bieden deze diensten zelf niet aan. Wel zijn wij transparant naar onze cliënten toe over de wettelijke mogelijkheden die er wel zijn en begeleiden hen doorheen het onderzoeksproces. Jammer genoeg wordt onze sector vaak ten onrechte gelinkt aan het gebruik van deze apparatuur en dit draagt bij tot een negatief beeld over onze sector. Het gebruik van dergelijke apparatuur door een privédetective is echter niet legaal en een privédetective kan hierdoor zelfs zijn of haar vergunning kwijtspelen. Wij durven zelfs nog een stap verder te gaan en te stellen dat onze sector ook een slachtoffer is van deze software en toestellen aangezien dit oneerlijke concurrentie is ten aanzien van de wettelijke diensten die wij aanbieden.

Daarnaast willen wij waarschuwen voor de gevaren van stalkerware en gps-volgsystemen in het kader van belaging (beter bekend als stalking) door ex-partners. In deze context gaat het niet langer over het vaststellen van overspel van de partner maar over belaging door de ex-partner. Het controlerend gedrag door de ex-partner kan reeds aanwezig zijn tijdens de relatie, voorafgaand aan de relatiebreuk en frustratie bij de ex-partner. Het gevaar hier is dat de intensiteit van de stalking kan toenemen, de situatie uit de hand kan lopen en de stalking kan uitmonden in fysiek geweld, al dan niet met dodelijke gevolgen. Wij zijn dan ook een voorstander van een strengere regulering van het gebruik van dergelijke toestellen en software, zoals een verplichte registratie bij het aankopen van een gps tracker.

Ook het neerleggen van een klacht door het slachtoffer is belangrijk. Bij ons kunt u ook terecht voor vrijblijvend advies voor uw probleem. De zaakvoerders van Engels & Partners zijn criminologen, orthopedagoog, psychologisch consulent en maatschappelijk assistent, en zullen u discreet maar duidelijk informeren over de mogelijkheden voor de problematiek waarmee u in aanraking bent gekomen.

Relevante links: