Handel in gestolen leasewagens

Handel in gestolen leasingvoertuigen

Vandaag in Het Nieuwsblad: "Koppel moet pas gekochte auto afgeven en zware boete betalen nadat het leasingwagen blijkt te zijn" (Bron).

"Fraude met leasingwagens is volgens de federale politie schering en inslag."

Wij treden op voor verschillende leasingmaatschappijen in België en ook ons is het fenomeen bekend waarbij een persoon of vennootschap een contract aangaat bij een leasingmaatschappij en het leasingvoertuig vervolgens verkoopt aan een derde partij, die al dan niet te goeder trouw is. In sommige gevallen is er zelfs sprake van een grootschalige zwendel waarbij leasingwagens worden doorverkocht en uitgevoerd naar het buitenland. De leasingnemer is dikwijls al lang met de noorderzon verdwenen vooraleer de feiten aan het licht komen.

Ook wij geven hier enkele tips mee om te vermijden dat u een gestolen voertuig koopt.

  1. Kan de verkoper de aankoopfactuur van het voertuig voorleggen?
  2. Kan de verkoper een recent keuringsbewijs voorleggen? Normaal gezien kan een voertuig dat geseind staat niet zomaar door de keuring raken. Uitzonderlijk gebeurt het toch dat een auto door de mazen van het net glipt.
  3. Beschikt de verkoper over beide originele onderdelen van het inschrijvingsbewijs? Het deel "thuis" van het inschrijvingsbewijs zal zich normaal gezien bij de leasingmaatschappij bevinden. Indien de verkoper een document voorlegt waaruit blijkt dat hij aangifte van verlies van dit document heeft gedaan, dan is dit geenszins bewijs dat hij daarvoor wél over het inschrijvingsbewijs beschikte, een dergelijke aangifte kan valselijk gedaan worden.
  4. Werd het voertuig heel recent ingeschreven bij DIV? Durf doorvragen waarom de verkoper het zo snel opnieuw wil verkopen. Wij merken vaak op dat een leasingnemer het voertuig verkoopt van zodra het ter beschikking werd gesteld door de leasingmaatschappij en nog maar pas werd ingeschreven bij DIV.
  5. Hebt u twijfels? Aarzel niet contact op te nemen met de FOD Mobiliteit en Vervoer, afdeling Wegverkeer. Indien het een gestolen voertuig betreft, dan zullen normaal gesproken zowel de nummerplaat als het chassisnummer geseind staan.
  6. Indien blijkt dat uw twijfels terecht zijn en het voertuig geseind staat als gestolen, neem dan contact op met de politie en ga niet door met de aankoop van het voertuig. Dit kan worden teruggevorderd door de leasingmaatschappij en u zou wel eens kunnen achterblijven met een financiële kater.

Relevante links: