Voorbeeldcasussen

Voorbeeldcasussen detectivewerk

Hoe gaat een onderzoeksopdracht nu in de praktijk in zijn werk en voor welke concrete problemen kun je een privé-detective inschakelen? Naar onze mening is de beste manier om dit toe te lichten het presenteren van enkele casussen waaraan Engels & Partners de afgelopen jaren heeft gewerkt en die konden worden afgerond op een manier die een meerwaarde was voor het dossier en de belangen van onze cliënt. Deze casussen werden in het kader van onze discretieplicht en om de privacy van alle betrokkenen te waarborgen geanonimiseerd en (indien vereist) licht gewijzigd.

Bedrijfsdossiers

1.
Een werknemer staat als ziek te boek bij zijn werkgever, maar deze hoorde reeds uit verschillende hoeken dat de werknemer ‘in het zwart’ aan het werk zou zijn voor een ander bouwbedrijf dan de werkgever. Ons kantoor voert gedurende meerdere werkdagen een controle uit van de tijdsbesteding van deze werknemer tijdens de werkuren en kan deze discreet volgen naar een bouwwerf, waar hij zichtbaar aan het werk is.
Hiervan wordt een verslag opgemaakt met een gedetailleerde beschrijving van de feiten en ondersteunend beeldmateriaal, op basis waarvan de procedure ontslag om dringende reden wordt opgestart.
De werknemer wordt op het bedrijf ontboden om daar vervolgens te worden geconfronteerd met ons rapport en de vastgestelde feiten.
Hij gaat vervolgens akkoord met een beëindiging van de samenwerking in onderling overleg.

2.
We worden gecontacteerd door een bedrijf dat zware vermoedens heeft dat een werknemer fraudeert met de fietsvergoeding die wordt toegekend aan de werknemers die zich voor hun woon-werk verkeer met de fiets verplaatsen.
Ons kantoor stelt vast dat de werknemer in kwestie drie opeenvolgende werkdagen ’s ochtends aankomt met een voertuig op de plaats van tewerkstelling. De werkgever wordt hiervan ingelicht en op de eerstvolgende werkdag wordt de werknemer bij aankomst op het bedrijfsterrein geconfronteerd met de bevindingen uit ons rapport. Hij geeft onmiddellijk te kennen dat dit een eenmalige vergissing betreft. Vervolgens worden onze bevindingen voorgelegd van de twee daaraan voorafgaande werkdagen. De werknemer wordt ontslagen om dringende reden en mag onmiddellijk beschikken.
Door het vaststellen van een patroon door ons kantoor is er geen discussie mogelijk over de aard van de vastgestelde feiten.

3.
Een bedrijf neemt contact met ons op met de vraag om onderzoek te voeren naar een werknemer waarvan vermoed wordt dat deze goederen ontvreemdt van het bedrijf. Uit ons onderzoek komt naar voor dat de werknemer niet alleen op grote schaal steelt van het bedrijf, maar dat hij hiervoor bovendien samenwerkt met meerdere andere werknemers van de firma in kwestie.
Er volgt een afspraak met alle betrokkenen alsook met een vakbondsvertegenwoordiger. Nadat de bevindingen van ons kantoor op tafel worden gelegd, verklaren de betrokkenen zich akkoord met een ontslag wegens zware fout.
Het bedrijf en de andere werknemers zijn opgelucht dat de rotte appels werden ontslagen.

Particuliere dossiers

1.
De voormalige echtgenote van onze cliënt geeft aan dat haar nieuwe relatie nog heel pril is en er dus geen enkele reden is om het bedrag van het persoonlijk onderhoudsgeld te laten herbekijken. Ons detectivekantoor stelde vervolgens op meerdere dagen vast dat mevrouw reeds samenwoont met haar nieuwe partner.
Dit blijkt voldoende bewijsmateriaal voor onze cliënt en zijn advocaat om de alimentatieregeling te laten herzien.

2.
Onze cliënt en zijn echtgenote zijn feitelijk uit elkaar, zij vraagt tijdens reeds de opgestarte echtscheidingsprocedure een aanzienlijke som persoonlijk onderhoudsgeld van meneer. Deze laatste is er echter van overtuigd dat mevrouw reeds een nieuwe relatie heeft.
Na te hebben vastgesteld dat mevrouw op regelmatige basis in een villa overnacht, wordt een eenzijdig verzoekschrift ingediend en een gerechtsdeurwaarder aangesteld.
Na een eerste nacht observatie met negatief resultaat, kan de vaststelling overspel de tweede ochtend wel doorgaan. Na het inlichten van de gerechtsdeurwaarder komt deze ter plaatse, vergezeld van een slotenmaker en een interventieploeg van de politie. Om 5u ’s ochtends vindt een positieve vaststelling overspel plaats die weinig ruimte laat voor discussie.
De meerwaarde van het inzetten van een privé-detective in dit dossier uit zich in de positieve vaststelling die er hoogstwaarschijnlijk niet was geweest zonder onze tussenkomst. Daarnaast zou het element van de verrassing zijn verspeeld, wat slechts éénmaal kan worden ingezet.
Een gerechtsdeurwaarder verwoordde het zelf als volgt: “Zonder een privé-detective hebben wij 50% kans op een positieve vaststelling overspel.”

3.
Onze cliënte is verloofd om binnenkort te trouwen. Het knaagt echter bij mevrouw. Haar partner is in het verleden reeds ontrouw geweest en zij denkt dezelfde rode vlaggen opnieuw waar te nemen bij haar verloofde. Mevrouw wil zekerheid over haar toekomstige huwelijkspartner en schakelt een privé-detective in.
Ons detectivebureau stelt vervolgens vast dat meneer tijdens de lunchpauze van het werk gaat lunchen met een vrouwelijke collega waar hij in het verleden reeds een misstap mee beging en dat zij signalen uitzenden van een romantische relatie, zoals kussen en strelingen. Na de lunch verplaatsen zij zich naar een rustige dreef met weinig doorgaand verkeer, en nemen samen plaats op de achterbank van een van hun voertuigen.
Deze beschrijving van de feiten is voor mevrouw een bevestiging van haar vermoedens over de onbetrouwbaarheid van haar toekomstige huwelijkspartner en voldoende om de huwelijksplannen te annuleren.

Leasing

1.
Een leasingmaatschappij verhuurt 4 voertuigen waaronder enkele bestelwagens. De voorbije domiciliëringen keerden echter allen onbetaald terug. Aangetekende brieven komen telkens ongeopend terug en er is geen enkel contact meer met de klant. Het is niet geweten waar de voertuigen zich bevinden en deze worden dan ook internationaal geseind. Onze onderzoekers voeren eerst een uitgebreid administratief onderzoek op basis waarvan ter plaatse wordt gegaan in de vroege uren van een werkdag. Een van de betrokken personen kan worden waargenomen in één van de voertuigen bij een etablissement dat gelinkt kan worden aan een van zijn ouders. Deze persoon wordt vervolgens discreet gevolgd naar een loods in hartje Wallonië, waar dit voertuig de loods binnenrijdt.
Op basis hiervan wordt een lokale politie-interventieploeg ter plaatse gevraagd, die op basis van onze beelden overgaat tot een controle van de loods. Hierbij worden alle geseinde voertuigen aangetroffen en na contact met het parket onmiddellijk vrijgegeven om te worden opgehaald door de vaste takeldienst van de leasingmaatschappij.

2.
Zoals wel vaker voorkomt bij private lease in België, heeft een lessee een recente adreswijziging niet doorgegeven aan de maatschappij, en komt elke domiciliëring sindsdien onbetaald terug.
Wij worden ingeschakeld en stellen allereerst vast dat deze niet langer woonachtig is op het uit het dossier gekende adres, om vervolgens via open bronnen en buurtonderzoek op zoek te gaan naar het mogelijke nieuwe verblijfsadres van de betrokken persoon.
Deze persoon is erg verbaasd wanneer wij persoonlijk aanbellen op zijn nieuwe verblijfsadres en is meteen akkoord om de sleutels van het voertuig over te dragen.

Neem voor meer informatie over onze werkwijze een kijkje naar Onze aanpak en Veelgestelde vragen.

Hebt u een probleem? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Een snelle en gepaste reactie kan belangrijk zijn, wacht dan ook niet te lang zodat het probleem niet blijft aanslepen of de situatie uit de hand loopt.