Detective voor opsporing en recuperatie van leasingvoertuigen

Opsporing en recuperatie van leasingvoertuigen

Betalingen die stoppen en een voertuig dat niet wordt teruggebracht of ingeleverd na ingebrekestelling is een toenemend probleem voor leasingmaatschappijen, zeker gelet op de uitbreiding van de markt naar private lease en de populariteit daarvan. Wij bieden diensten aan aan leasingmaatschappijen voor de opsporing van recuperatie van uw bedrijfsgoederen.

Problemen waar onze cliënten frequent mee in aanmerking komen zijn:

  • Contactgegevens en adresgegevens kloppen niet (meer).
  • De maatschappelijke zetel blijkt een postbusadres.
  • Betalingen blijven uit ondanks aanmaningen en dikwijls vele betalingsbeloftes.
  • Al het contact wordt verbroken door de debiteur.
  • Er wordt geweigerd het voertuig aan te bieden en het voertuig wordt actief verborgen.

Door middel van onze expertise en gestructureerde werkwijze hebben wij een heel hoog recuperatiepercentage en verscheidene tevreden spelers op de Belgische markt reeds in onze portefeuille. Wij werken met meerdere detectives verspreid over het grondgebied van België waardoor wij flexibel inzetbaar zijn en snelle interventies kunnen garanderen. Dit is vaak een doorslaggevende factor om de kans op een positieve uitkomst significant te verhogen.

Wij volgen het dossier nauwgezet op van A tot Z en dit binnen een zo kort mogelijke tijdsspanne zodat het voertuig zo snel mogelijk terug in roulatie kan worden gebracht.

Zoals wel vaker voorkomt bij private lease in België, heeft een lessee een recente adreswijziging niet doorgegeven aan de maatschappij, en komt elke domiciliëring sindsdien onbetaald terug.
Wij worden ingeschakeld en stellen allereerst vast dat deze niet langer woonachtig is op het uit het dossier gekende adres, om vervolgens via open bronnen en buurtonderzoek op zoek te gaan naar het mogelijke nieuwe verblijfsadres van de betrokken persoon.
Deze persoon is erg verbaasd wanneer wij persoonlijk aanbellen op zijn nieuwe verblijfsadres en is meteen akkoord om de sleutels van het voertuig over te dragen.

Onze werkwijze bij opsporing en recuperatie van leasingvoertuigen of andere bedrijfsgoederen

Allereerst stellen wij voorafgaandelijk een overeenkomst op met vermelding van onze tarieven en de details van het op te sporen voertuig. Wij vragen u om ons alle relevante stukken met betrekking tot het dossier te bezorgen. Vervolgens voeren wij een administratief vooronderzoek op basis van de ontvangen stukken en open bronnen.

Daarna focussen wij op het zo snel mogelijk contact leggen met de lessee en houden hiervan een overzicht bij. Indien mogelijk worden afspraken gemaakt met de lessee om het voertuig in onderling overleg in te leveren of wij staan zelf in voor de ophaling van het voertuig.

Indien dit niet mogelijk zou blijken, dan gaan wij over tot seining van het voertuig en gaan intussen gewoon verder met de opsporing van het voertuig. Om dit alles zo vlot mogelijk te laten verlopen, werken wij met een tweetalige volmacht zodat wij gemandateerd zijn om op te treden in naam van de cliënt inzake het persoonlijk wegbrengen of laten takelen van voertuigen alsook neerlegging van klachten bij de bevoegde instanties teneinde het voertuig te laten seinen. Onze onderzoekers volgen het volledige dossier en alle bijhorende administratieve noodwendigheden en contacten voor u op.

Wij nemen in de loop van het onderzoek naargelang de door u aangegeven behoefte daaraan op regelmatige tijdstippen contact met u op. Wij kunnen in samenspraak met u bijkomende onderzoeksdaden stellen in geval van een gewijzigde situatie of nieuwe feiten die naar boven zijn gekomen tijdens de uitvoering van ons onderzoek.

Wij staan garant voor flexibiliteit in het uitvoeren van onze opdrachten dankzij tussentijdse terugkoppelingen naar onze cliënten toe.

Per afzonderlijk dossier bezorgen wij u een eindrapport, dat een beschrijving bevat van de verrichte activiteiten, met vermelding van de data, plaatsen en uren waarop die activiteiten zijn verricht, door welke privédetective, en de overtuigingsstukken die wij in het kader van onze opdracht hebben verzameld.

Concreet wordt hierin melding gemaakt van ons vooronderzoek, de plaatsbezoeken en observaties, en van de verschillende contactname(s) met de lessee.

Dit detectiverapport is in rechte bruikbaar en de gemaakte kosten ter opsporing en recuperatie van het voertuig kunt u verhalen op uw debiteur in een burgerlijke procedure.

Wij hanteren bovendien forfaitaire all-in kostentarieven voor leasingdossiers op het grondgebied van België. Hierdoor krijgt u geen onaangename verrassingen op het einde van de rit, zoals diverse extra kosten of extravagante prestaties op basis van een uurtarief.

Een leasingmaatschappij verhuurt 4 voertuigen waaronder enkele bestelwagens. De voorbije domiciliëringen keerden echter allen onbetaald terug. Aangetekende brieven komen telkens ongeopend terug en er is geen enkel contact meer met de klant. Het is niet geweten waar de voertuigen zich bevinden en deze worden dan ook internationaal geseind. Onze onderzoekers voeren eerst een uitgebreid administratief onderzoek op basis waarvan ter plaatse wordt gegaan in de vroege uren van een werkdag. Een van de betrokken personen kan worden waargenomen in één van de voertuigen bij een etablissement dat gelinkt kan worden aan een van zijn ouders. Deze persoon wordt vervolgens discreet gevolgd naar een loods in hartje Wallonië, waar dit voertuig de loods binnenrijdt.
Op basis hiervan wordt een lokale politie-interventieploeg ter plaatse gevraagd, die op basis van onze beelden overgaat tot een controle van de loods. Hierbij worden alle geseinde voertuigen aangetroffen en na contact met het parket onmiddellijk vrijgegeven om te worden opgehaald door de vaste takeldienst van de leasingmaatschappij.

Ook wanneer het voertuig zich in het buitenland bevindt of vermoed wordt zich in het buitenland te bevinden, kunt u op ons beroep doen. Wij hebben een netwerk van buitenlandse vergunde privédetectives waarop wij beroep doen, en staan in voor de volledige organisatorische en administratieve afhandeling van het dossier en dit voor een forfaitair bedrag. Zo stonden wij reeds in voor de succesvolle recuperatie van voertuigen in Nederland, Luxemburg en Frankrijk. Wij hebben ervaring met het opsporen van personenwagens alsook trekkers en opleggers/trailers.

Equipment leasing

Ook in geval van wanbetaling of verduistering bij leasing van bedrijfsgoederen kunt u bij ons terecht. Onze vergunde privédetectives hebben jarenlange ervaring in het opsporen van machines en bouwkundig materieel.

Informeer vrijblijvend naar een kennismakingsgesprek met ons en naar onze tarieven.

Onze troeven

  • Dankij onze expertise op het gebied van recuperatie van voertuigen beschikken we over een hoog recuperatiepercentage van 93% in 2017, 97% in 2018, 99% in 2019, 98% in 2020, en 97% in 2021.
  • Wij werken met verschillende onderzoekers over heel België. Dit stelt ons in staat om flexibel te werken en snelle interventies uit te voeren, wat vaak een doorslaggevende factor is om de kans op een positieve uitkomst significant te verhogen.
  • U ontvangt een gedetailleerd rapport met onze activiteiten, verkregen inlichtingen en beeldmateriaal. Zo heeft u volledige inzage in onze werkelijke prestaties.
  • Wij hanteren bovendien forfaitaire all-in kostentarieven voor leasingdossiers op het grondgebied van België. Hierdoor krijgt u geen onaangename verrassingen op het einde van de rit.

MEER DIENSTEN VOOR BEDRIJVEN

Relevante links:

 

Kunnen wij iets voor u betekenen?

Contacteer ons voor een vrijblijvend gesprek!

Contacteer ons