Privé-detectives hebben vrij spel ... ?

Het echte probleem met het beroep van privédetective is... dat weinigen weten hoe het echt in zijn werk gaat. Onbekend is helaas onbemind.

Af en toe wordt een artikel gepubliceerd als dit waarnaar wordt verwezen in onze bronnen hier onderaan. Veel van deze artikels worden geschreven door iemand die nog nooit een privédetective in levende lijve heeft ontmoet, laat staan gesproken, getuige waarvan de afbeelding die werd gekozen bij het artikel (Hercule Poirot)...

Er bestaan in België twee soorten detectives: allround detectives en detectives die een sectoriële opleiding (verzekeringen) hebben gevolgd. De tweede soort kenmerkt zich doordat deze enkel de activiteiten eigen aan het beroep van privédetective mag uitoefenen in het kader van zijn tewerkstelling, dat is voor een verzekeringsmaatschappij.

Alle privédetectives hebben een verplichte opleiding gevolgd, waarbij er gezamenlijke lessen zijn tussen de allround cursisten en de sectoriële cursisten, maar ook een aanzienlijk aantal lessen apart worden aangeboden, omdat de nadruk nu eenmaal anders ligt. Personen die de sectoriële opleiding volgen in kader van hun tewerkstelling bij een verzekeringsmaatschappij, doen dit voornamelijk om fraude op te sporen bij schadeclaims.

U kunt heel eenvoudig nagaan of iemand een vergund privédetective is en sinds wanneer dat zo is, dankzij de up-to-date lijst die Binnenlandse Zaken publiceert. Het gros van de detectives met een vergunning, zijn tewerkgesteld voor verzekeringsmaatschappijen, zoals bijvoorbeeld AXA.

Bovendien betekent het feit dat iemand een vergunning heeft, niet noodzakelijk dat deze persoon ook actief aan het werk is als privédetective, dit al dan niet in hoofdberoep. Het beroep mag namelijk de eerste vijf jaar uitgeoefend worden in bijberoep om de persoon toe te laten om na afloop van de voornoemde 5 jaar te beslissen of hij of zij het beroep leefbaar vindt als hoofdberoep. Een aantal detectives werkt overigens in loondienst (en dus niet als zelfstandige) voor grote bedrijven zoals bpost, Carrefour, Delhaize, enz.  

Op diezelfde bovenstaande website kunt u eveneens controleren aan welke voorwaarden een privé-detective moet voldoen om de vergunning te verkrijgen, zo zijn er vanzelfsprekend een aanzienlijk aantal beperkingen opgelegd voor wat betreft het strafregister van een kandidaat privé-detective. Wij mogen bijvoorbeeld niet veroordeeld zijn voor: diefstal, afpersing, oplichting, opzettelijk toebrengen van slagen en verwondingen, valsheid in geschrifte, verkrachting, etc. Een wapen dragen wordt eveneens als onverenigbaar geacht met de uitoefening van ons beroep.

Wat met dat zogenaamde 'vrij spel'? België is dan misschien een klein land, maar beschikt over een kluwen aan wetgeving waaraan elke burger zich dient te houden, waaronder ook privé-detectives. Wij moeten rekening houden met de Detectivewet uit 1991, de Privacywet van 1992, de wet van 1994 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer tegen het afluisteren, kennisnemen en openen van privé-communicatie en -telecommunicatie, artikel 8 van het EVRM en binnenkort de Algemene Verordening Gegevensverwerking (GDPR).

De redenen waarom wij ons niet als 'cowboys' gedragen, zijn divers. Wij hebben een reputatie hoog te houden en leveren een kwaliteitsgerichte en efficiënte dienstverlening en eindrapport af aan onze cliënten. Indien onze cliënt bovendien juridische stappen wenst te ondernemen, dan spreekt het in ieders voordeel dat ons rapport in rechte kan worden gebruikt en dus geen inbreuken bevat op geldende wetgeving, waardoor het geweerd zou kunnen worden door de Rechtbank of het Hof. Wij volgen de wetgeving en rechtspraak op de voet op om ervoor te zorgen dat ons werk en rapporten aan de normen voldoen.

Dat ons werk de facto 'onzichtbaar' is, lijkt me nogal wiedes, het is de bedoeling dat u ons niet ziet, discretie is eigen aan ons werk en bovendien erg belangrijk voor onze cliënten.

Het belangrijkste dat u over ons beroep dient te weten, is dat wij aan waarheidsvinding doen: wij brengen de waarheid aan het licht of doen ten minste onze uiterste best hiertoe. Gaat uw echtgeno(o)t(e) vreemd? Stemmen de activiteitsverslagen van uw vertegenwoordiger niet overeen met de werkelijkheid? Woont uw ex-partner al samen met een nieuwe partner terwijl hij of zij buitensporig veel persoonlijk onderhoudsgeld van u eist? Wij vinden dat u het recht hebt om dit te weten en onderzoeken dit met de wettelijk toegestane middelen en methoden.

Wij worden af en toe geconfronteerd met vragen die volstrekt illegale activiteiten tot doel hebben. Wij mogen niet hacken en kunnen dus niet iemands Facebook, Whatsapp, Instagram, of eender wat voor u kraken, inclusief iemands mobiele telefoon, laptop, of ander toestel.

Bronnen: 

 Andere relevante links: