Wanneer de HR Manager zelf advies kan gebruiken

Wanneer de HR Manager zelf advies kan gebruiken

Sinds COVID-19 hebben wij al verschillende berichten ontvangen aangaande werknemers die thuis (zouden moeten) zijn maar eigenlijk zwartwerk verrichten en dit bovendien zonder blikken of blozen verkondigen in de wachtrij bij de bakker.

Wij merken dat het eerste contact met ons regelmatig wordt gelegd door de HR-verantwoordelijke van het bedrijf. Niet elke Human Resources Manager of Directeur is er echter van op de hoogte dat zij voor bepaalde problemen bij een privé-detective terecht kunnen.

We sommen de vaakst voorkomende redenen op voor het contacteren van ons detectivebureau door een HR-verantwoordelijke:
- Een werknemer staat op ziekenverlof maar is ergens anders (in het zwart) aan het werk.
- Er treedt een sterke daling op in de resultaten van een vertegenwoordiger, dit soms ondanks hoge kilometerstanden. Deze worden frequent kunstmatig opgedreven om de werkelijke activiteiten te camoufleren.
- Materiaal verdwijnt uit het magazijn of van de bedrijfssite en dit op regelmatige basis.
- Koopwaar verdwijnt uit de winkel terwijl daar geen corresponderende kassaverrichting of betaling aan gekoppeld kan worden.
- Eigendom of koopwaar van het bedrijf wordt aangetroffen op 2dehands.be of in (nacht)winkels uit de streek.
- Discrepanties tussen het gebruik van de firmawagen en de gemeten kilometerstand en gebruik van de tankkaart. Ingebouwde locatiesystemen kunnen tegenwoordig makkelijk worden omzeild door middel van een 'gps jammer'.

Deze problemen komen de verantwoordelijke voor HR op verschillende manieren ter ore, bijvoorbeeld: telefoontjes door cliënten omdat afspraken niet worden nagekomen door de vertegenwoordiger, de 'zieke' werknemer wordt opgemerkt door andere personen, onregelmatigheden zoals het verdwijnen van koopwaar en cash geld treden telkens op tijdens de shift van dezelfde persoon, de voorgelegde activiteitsrapporten van de vertegenwoordiger reflecteren zich niet in de cijfers, bovengemiddeld gebruik van de tankkaart, enzoverder.

Deze problemen bereiken de HR Manager op diverse wijzen maar meestal pas als het probleem al langere tijd aan de gang is. De impact op het bedrijf is meervoudig: enerzijds is er het economische verlies door de werknemersdiefstal en het zwart ziekteverzuim. Anderzijds wordt dit ook opgemerkt door andere werknemers wat een demoraliserend effect kan hebben en daarbovenop kan leiden tot normvervaging.

Waarom een privé-detective inschakelen voor deze problemen?
- Wij kunnen deze problemen als onafhankelijke derde voor u vaststellen waardoor een reden voor dringend ontslag voorhanden is. Ons onderzoeksrapport kan bovendien in rechte gebruikt worden.
- Vaak kan de arbeidsovereenkomst onmiddellijk in onderling overleg beëindigd worden met de betrokken werknemer wanneer zij geconfronteerd worden met onze bevindingen en kunt u een procedure voor de rechtbank vermijden.
- Het is belangrijk om een voorbeeld te stellen naar de andere werknemers toe dat dit soort deloyaal gedrag ten aanzien van van de werkgever weldegelijk gevolgen heeft.
- Wij zijn vergund door Binnenlandse Zaken, een noodzakelijke voorwaarde om dit soort activiteiten te mogen uitvoeren en om een onderzoeksrapport te kunnen afleveren dat u in rechte kunt gebruiken.

Wij verrichtten reeds vaststellingen waardoor bedrijven uit onder meer de bouwsector, groothandels en detailhandels de frauderende of stelende werknemer konden ontslaan en bovendien grote kosten voor het ontslag van de werknemer konden uitsparen.

Wij bieden ook bedrijfsbezoeken aan om praktische tips aan te reiken in functie van criminaliteitspreventie of om in concrete situaties de pakkans te verhogen in geval van werknemersdiefstal. Ook dit heeft al tot mooie resultaten geleid bij groothandels die ons inschakelden voor een concreet diefstalprobleem door werknemers.

Contacteer ons vrijblijvend voor een offerte voor uw probleem en informeer naar de mogelijkheden. Wij stellen een strategie op maat voor in overleg met u en desgewenst met uw advocaat.

Relevante links:
- België: het land van de stelende werknemer.
- FOD WASO: het ontslag om dringende reden.
- Securex: bedrog en schriftvervalsing: voorbeelden uit de rechtspraak.
- Mag een werkgever beroep doen op een privédetective om het bestaan van een dringende reden te bewijzen?