Detective voor controle ziekteverzuim - zieke werknemer controleren

Ziekteverzuim of absenteïsme

Absenteïsme is een stijgend probleem in de privésector. Frequente afwezigheid op korte termijn is een kostelijke zaak en een indicator voor een verhoogd risico op langdurige afwezigheid. Ziekteverzuim of absenteïsme is een meerledig probleem voor een werkgever. Enerzijds betekent ziekteverzuim dat u als werkgever een oplossing moet zoeken naar aanleiding van een uitgevallen werkkracht. Voor uw andere werknemers betekent dit naar een grotere versnelling schakelen. 

Zwart ziekteverzuim maakt een klein percentage uit van het totale ziekteverzuim, maar met een grote impact. Ziekteverzuim is zwart of frauduleus wanneer de werknemer zich meldt als arbeidsongeschikt maar dit eigenlijk helemaal niet is. Wij merken vaak dat dit soort ziekteverzuim gedurende een langere tijd aanhoudt en dat dit heel demotiverend kan zijn voor uw werknemers die wel nog gewoon aan de slag zijn.

  • Hebt u via derden vernomen dat uw zieke werknemer aan het werk is voor een andere werkgever?
  • Hebt u concrete vermoedens dat uw zieke werknemer voor eigen rekening aan het werk is, als zelfstandige (in bijberoep) of in het zwart?
  • Zijn deze activiteiten gelijkaardig of hetzelfde als deze die hij of zij voor u uitoefent?
  • Hebt u concrete informatie ontvangen over aanstaande professionele activiteiten van uw zieke werknemer?

Vaak komt dit frauduleus ziekteverzuim aan het licht wanneer u, een van uw andere werknemers of iemand die u kent de zogenaamd zieke werknemer opmerkt terwijl die gewoon ergens anders aan het werk is, voor een andere werkgever of voor zichzelf, bijvoorbeeld in bijberoep. Dit heeft een negatieve invloed op de sfeer bij uw andere werknemers, die harder moeten werken door de frauduleus afwezige werknemer, maar ook op vlak van personeelsplanning. U kunt moeilijk een nieuw personeelslid vast in dienst nemen zolang onduidelijk is wanneer en of uw zieke werknemer terug komt naast de voor de hand liggende economische kost zoals het gewaarborgd loon. Op sociaal vlak kan het bedrijf in een negatieve spiraal terecht komen van meer stress bij uw personeelsleden en productiviteitsverlies. Daarnaast kan een gefrustreerde collega van de werknemer zich aangesproken voelen om dit misbruik onder de aandacht te proberen brengen. 

U kunt ons detectivekantoor vrijblijvend contacteren voor inlichtingen indien u vermoedt dat u een probleem hebt met een frauduleus zieke werknemer. Indien u sterke aanwijzingen hebt maar deze vermoedens hard wil maken, maar ook indien u nog twijfels hebt, kunt u ons contacteren. Het eerste gesprek is vrijblijvend met gegarandeerde discretie. Op basis van de elementen die u aanbrengt tijdens dit gesprek, overloopt de zaakvoerder samen met u de mogelijke opties voor uw probleem met een zieke werknemer.

Wacht niet te lang, niet enkel vanwege de economische impact op uw bedrijf, maar ook voor het demoraliserend effect op uw andere werknemers en de frustratie die hier kan optreden wanneer het ziekteverzuim overduidelijk frauduleus is. Onze privédetectives gaan uiterst discreet te werk bij het controleren van uw zieke werknemer en wij maken onze resultaten aan niemand anders bekend dan de opdrachtgever.

Weten dat het ziekteverzuim frauduleus is, is één zaak, het bewijzen is een andere zaak. U kunt ons als onafhankelijk detectivekantoor inschakelen om dit discreet en grondig te onderzoeken. Wij zijn opgeleid in onderzoeksmethoden en hebben reeds jarenlange ervaring met het controleren van de tijdsbesteding van zogenaamd zieke werknemers.

Zieke werknemer controleren

Een vaak voorkomend misverstand bij werkgevers is dat een werknemer niet tijdens ziekte ontslaan mag worden. Een zieke werknemer kan worden ontslaan tijdens zijn of haar ziekteperiode, maar niet omwille van de ziekte. Niemand mag namelijk worden gediscrimineerd vanwege zijn of haar gezondheidstoestand. Wachten met ontslag tot na de ziekteperiode is ook geen waterdichte optie.

Een privédetective mag geen informatie inwinnen omtrent de gezondheidstoestand van personen. Wel mag een privédetective het bestaan van een eventuele reden voor dringend ontslag door de werkgever nagaan en de professionele activiteiten van uw werknemer in kaart brengen. Een privédetective kan het tijdsgebruik van een werknemer nagaan en bewijsmateriaal verzamelen voor het vaststellen van feiten die aanleiding geven of kunnen geven tot conflicten tussen personen.

Bewijzen van frauduleus ziekteverzuim

Arbeidsongeschiktheid impliceert dat een werknemer zijn werk niet meer kan uitvoeren, het uitoefenen van ander/lichter werk is echter wel mogelijk zonder dat dit afbreuk doet aan de arbeidsongeschiktheid.

De werkgever kan niet verhinderen dat een werknemer tijdens een periode van ziekte andere zaken doet, zoals elders werken, sporten, aan het huis werken, of het huishouden doen. Een uitzondering hierop is dat de andere activiteiten of werkzaamheden het genezingsproces niet in het gedrang mogen brengen of de arbeidsongeschiktheid (mogelijk) verergeren. Daarnaast is het aangewezen dat de werknemer ergens anders niet dezelfde activiteiten uitoefent als bij de werkgever, dit bewijst immers dat de werknemer eigenlijk niet arbeidsongeschikt is. 

Loutere vermoedens van arbeidsprestaties tijdens een periode van arbeidsongeschiktheid zijn echter niet voldoende. Als werkgever moet u voldoende bewijsmateriaal verzamelen om uw vermoedens hard te maken. Een goede dossieropbouw is van belang om aan te tonen dat een dringende reden is gerechtvaardigd. Hiervoor kunt u bij een privédetective terecht. Wij helpen u een waterdicht dossier opbouwen om uw werknemer desgewenst te confronteren en te ontslaan om dringende reden, of in onderling overleg de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Onze detectives stellen enkel de feiten vast, wat u doet met het resultaat bepaalt u volledig zelf. Uit ervaring weten wij dat de betrokken werknemer de feiten doorgaans zal ontkennen of excuses verzinnen tot hij met de bewijzen wordt geconfronteerd. 

Ontslag om dringende reden zieke werknemer

Indien de activiteit in kwestie dezelfde of zelfs een grotere inspanning dan de met de werkgever overeengekomen arbeid vereist, dan kan de arbeidsongeschiktheid in vraag worden gesteld en mogelijk een dringende reden voor ontslag verantwoorden.

Het Arbeidshof van Antwerpen aanvaardde in een arrest d.d. 17 november 2013 dat de bevindingen gedaan door een privédetective aanvaard mogen worden als bewijs van de dringende reden voor ontslag. In dit arrest werd onderlijnd dat men de werkgever niet kan verwijten dat hij een detectivebureau inschakelt om het eventuele bestaan van een dringende reden na te gaan. Het verzamelen van bewijsmateriaal voor het vaststellen van feiten die aanleiding geven of kunnen geven tot conflicten tussen personen behoort tot de taken van een privédetective conform de Detectivewet.

Het Arbeidshof te Brussel oordeelde als volgt inzake een werknemer die tijdens zijn periode van arbeidsongeschiktheid hetzelfde werk uitvoerde voor een andere werkgever (arrest van 21 september 1999):

De werknemer die aan zijn werkgever een geneeskundige verklaring van arbeidsongeschiktheid (zonder enig voorbehoud omtrent het werkrooster) voorlegt maar gedurende de hele periode van afwezigheid wegens de aangevoerde arbeidsongeschiktheid bij een andere werkgever een werk van dezelfde aard en hoeveelheid uitvoert, maakt misbruik van het vertrouwen van zijn werkgever en verdient ontslag zonder opzegging.

Wij maken na afloop van onze opdracht steeds een eindverslag op in slechts twee exemplaren. Dit rapport bevat een gedetailleerde beschrijving van de activiteiten en van welke privédetective, en de verzamelde bewijsstukken. Contacteer ons vandaag nog volledig vrijblijvend om de mogelijkheden te bespreken.

Relevante links:

Kunnen wij iets voor u betekenen?

Contacteer ons voor een vrijblijvend gesprek!

Contacteer ons