Detective voor bedrijven

Als onderneming bent u bijzonder kwetsbaar voor specifieke misbruiken waar u dikwijls weinig aan kunt doen zonder harde bewijzen. U kunt de hulp van een detectivekantoor inschakelen wanneer u meer informatie wenst of wanneer u vermoedt dat u reeds slachtoffer bent van frauduleuze praktijken.

BEL ONS E-MAIL

Algemeen

Als ondernemer hoeven wij u niet te vertellen dat goed personeel goud waard is. Loyale, plichtsgetrouwe en hardwerkende werknemers zijn echter dun gezaaid. Bovendien genieten werknemers van uitgebreide rechten waardoor het voor een onderneming financieel zware gevolgen kan hebben indien men zonder harde bewijzen stappen onderneemt tegen een werknemer. Daarnaast dient u zeker te zijn van uw stuk om geen vertrouwensbreuk te veroorzaken.

Indien u zekerheid wenst omtrent bepaalde vermoedens of klachten, kunt u beroep doen op een privédetective voor het discreet verzamelen van bewijsmateriaal zodat u weet waar u aan toe bent en de nodige maatregelen kunt treffen. De zaakvoerder van Engels & Partners, een vergund privédetective en criminoloog, bespreekt met u de problematiek waarmee uw onderneming wordt geconfronteerd en stelt een onderzoeksstrategie op maat van de specifieke noden op, in overleg met uw advocaat indien u dat wenst.

Al onze privédetectives zijn van overheidswege gemachtigd tot het uitvoeren van daden van opsporing voor onze cliënten. Van deze opsporingsdaden wordt een chronologisch verslag, ondersteund met beeldmateriaal opgesteld. Dit verslag is bovendien in rechte bruikbaar of evengoed rond de onderhandelingstafel om een voor u zo opportuun mogelijk eindresultaat te bekomen.

Ons kantoor staat garant voor absolute discretie. Wij geven nooit informatie vrij betreffende onze cliënten. Onze onderzoeksrapporten worden enkel overhandigd aan de cliënt, welke volledige zeggenschap heeft betreffende de eindbestemming hiervan.

LEES MEER OVER ONZE AANPAK

Onze tussenkomst is mogelijk in diverse materies waarbij een vaststelling door een privédetective noodzakelijk is voor de dossieropbouw. Bedrijven kunnen een detective inschakelen wanneer vermoed wordt dat een niet-concurrentiebeding niet wordt nageleefd, uw concurrenten u oneerlijke concurrentie aandoen, een huidige werknemer concurrerende activiteiten stelt of niet-aangegeven arbeid uitvoert tijdens ziekteverlof, bij vermoedens van diefstal door werknemers, al dan niet in groepsverband, enzoverder. Ook fraude in het woon-werkverkeer en fraude met fietsvergoedingen wordt frequent door onze privédetectives vastgesteld.

Indien u een andere vraag hebt kunt u gerust contact met ons opnemen en bespreken wij wat wij voor uw onderneming kunnen betekenen.

CONTACTEER ONS