Pre-employment screening

Pre-employment screening

De juiste kandidaat voor een job vinden, begint bij een goede selectieprocedure. Een onbetrouwbare sollicitant aanwerven kan op korte en op lange termijn zware gevolgen heben voor uw onderneming: doorspelen van bedrijfsgeheimen, diefstal, sabotage, werken met een vervalst diploma, omkoping en corruptie, enzoverder. Onder het motto ‘liever problemen voorkomen dan oplossen’, kunt u beter investeren in een gedegen sollicitatieprocedure.

De informatie in de cv's die aan een potentiële werkgever gepresenteerd wordt, blijkt wel vaker met de haren getrokken te zijn. Het kan gaan over kleine onwaarheden tot regelrechte leugens.

Voor een pre-employment screening of integriteitscontrole is voorafgaande toestemming nodig van de sollicitant. Op basis hiervan kunnen volgende zaken worden onderzocht:

  • Naw-gegevens: naam, adres, woonplaats: is deze persoon wel wie hij beweert te zijn?
  • Echtheidscontrole van diploma’s: voor het uitoefenen van sommige functies is een bepaald diploma of certificaat een verplichte vereiste. Het is dan ook belangrijk dat de sollicitant dit diploma ook werkelijk heeft behaald.
  • Referenties: conflicten of fraude bij vorige werkgevers
  • Financiële gegevens: (historische) mandaten, faillissementen, levensstandaard
  • Nauwe banden met concurrerende bedrijven
  • Risicofactors of risicovolle gedragingen zoals gokgedrag/gokproblemen, een recente scheiding, enz.
  • Online activiteiten

Hoe uitgebreid het screeningsonderzoek is, hangt af van hoe belangrijk de functie en integriteit is van de persoon die de vacature moet invullen. Is er sprake van toegang tot gevoelige informatie, zijn er uitgebreide bevoegdheden, komt deze persoon in aanraking met kwetsbare doelgroepen?

CV controleren

Doe beroep op Engels & Partners voor een integriteitscontrole

Hebt u naar aanleiding van een vacature nog enkele kandidaten in de running maar wilt u zekerheid over de echtheid van zijn of haar curriculum vitae? Of wilt u zekerheid dat deze persoon normen en waarden in acht neemt die stroken met de waarden van uw bedrijf?

In dat geval kunt u een beroep doen op ons detectivekantoor voor het uitvoeren van een grondig achtergrondonderzoek. Wij controleren de echtheid van de diploma's, gaan de referenties na en achterhalen de werkelijke redenen van ontslag of vertrek bij de vorige werkgevers.

De resultaten worden u gepresenteerd in een schriftelijk adviesverslag en wij delen u eventuele onwaarheden of opvallendheden mee die naar voor zijn gekomen in de loop van ons onderzoek.

U kunt de sollicitant hierop wijzen en de kans geven de resultaten verder te verduidelijken. U beslist uiteindelijk of dit een invloed uitoefent op het verdere sollicitatietraject van de kandidaat in kwestie.

CV-verificatie

Maakt cv-verificatie al deel uit van de sollicitatieprocedure van uw bedrijf? Dit kan van belang zijn wanneer de medewerkers toegang hebben tot gevoelige informatie of kennis opdoen omtrent interne bedrijfsprocedures of productiemethoden, of wanneer zij toegang hebben tot waardevolle goederen.

Een niet-concurrentiebeding moet aan een aantal voorwaarden voldoen om geldig te zijn (zoals de loongrenzen) en u kunt hiermee niet alle potentiële problemen voorzien of opvangen. Daarnaast is voorkomen beter dan genezen wanneer het gaat over preventie van diefstal door werknemers of het lekken van bedrijfsgeheimen.

Screening cv

Screening en achtergrondonderzoek van zakenpartners

Ook voor screening en achtergrondonderzoek van potentiële zakenrelaties of reeds aanwezige medewerkers (in-employment screening) kunt u bij ons terecht.

Overweegt u met iemand in zee te gaan maar wil u meer zekerheid over diens vermogenstoestand, de reeds aanwezige zakenrelaties, eventuele nauwe banden met concurrerende bedrijven en potentiële risico's of eventuele rode vlaggen?

"Insider threats" of interne dreigingen zijn geen ver-van-ons-bedshow of iets wat enkel in fictie voorkomt. Organisaties gaan er vaak van uit dat medewerkers te vertrouwen zijn en zien zo vaak interne dreigingen over het hoofd.

Screening van personeel - ontslag om dringende reden

U kunt een aanzienlijke ontslagvergoeding uitsparen bij het beëindigen van de samenwerking met uw werknemer in geval van een ontslag om dringende reden. U mag wettelijk gezien een privédetective inschakelen om bijvoorbeeld het bestaan na te gaan van een dringende reden. Ook indien u de arbeidsovereenkomst bij voorkeur beëindigt in onderling akkoord, kunt u ons detectivekantoor inschakelen. Om er echter voor te zorgen dat u sterk in uw schoenen staat, kan een vaststelling door een privédetective noodzakelijk zijn.

In situaties waarin u aanspraak kunt maken op een schadevergoeding, kan het lonen een privédetective in te schakelen om de nodige onderzoeksdaden te stellen zodat u weet hoe het fijne in de steel zit en een stevig dossier kunt opbouwen tegen deze persoon.

Het Arbeidshof van Brussel (28/11/2001) oordeelde dat een ontslag om dringende reden gerechtvaardigd was in geval van een werknemer die bij zijn indienstneming melding had gemaakt van beroepsactiviteiten die een diploma veronderstellen, terwijl hij in werkelijkheid dit diploma niet behaald had. Ook wanneer een bediende een getuigschrift bezorgt aan zijn werkgever over een opleiding die hij niet gevolgd heeft, maakt een dringende reden uit voor ontslag (Arbeidshof Brussel, 21/06/2002).

Contacteer ons geheel vrijblijvend met uw probleem en informeer naar de mogelijkheden. Onze privédetectives kunnen klaarheid helpen scheppen wanneer u twijfels hebt of wanneer u sterke aanwijzingen wil hardmaken om verdere stappen te kunnen nemen. Het achterhalen of bewijzen van de feiten is echter moeilijk als werkgever. Een vaststelling door een privédetective kan noodzakelijk zijn voor een grondige dossieropbouw zodat u stevig in uw schoenen staat vooraleer u bepaalde beschuldigingen uit naar een werknemer toe.

Wij garanderen absolute discretie vanaf het eerste gesprek. Onze privédetectives hebben jarenlange ervaring met pre-employment screening en achtergrondonderzoeken, bewijzen van diefstal door werknemers en controle op de naleving van een niet-concurrentiebeding.

MEER DIENSTEN VOOR BEDRIJVEN

Relevante links:

Kunnen wij iets voor u betekenen?

Contacteer ons voor een vrijblijvend gesprek!

Contacteer ons