Detective voor achtergrondonderzoek

Pre-employment screening

De informatie in de cv's die aan een potentiële werkgever gepresenteerd wordt, blijkt wel vaker met de haren getrokken te zijn. Het kan gaan over kleine onwaarheden tot regelrechte leugens. Hebt u naar aanleiding van een vacature nog enkele kandidaten in de running maar wilt u zekerheid over de echtheid van zijn of haar curriculum vitae? Of wilt u zekerheid dat deze persoon normen en waarden in acht neemt die stroken met de waarden van uw bedrijf? 

In dat geval kunt u een beroep doen op ons detectivekantoor voor het uitvoeren van een grondig achtergrondonderzoek. Wij controleren de echtheid van de diploma's, gaan de referenties na en achterhalen de werkelijke redenen van ontslag of vertrek bij de vorige werkgevers.

Ook andere aspecten komen aan bod, zoals mandaten in andere ondernemingen, faillissementen, levensstandaard en dergelijke meer. Sociale media maken uiteraard eveneens een deel uit van ons onderzoek.

Wij bekijken ook de gezinssamenstelling en risicovolle gedragingen tijdens ons achtergrondonderzoek om eventuele rode vlaggen op te sporen zoals financiële problemen of schulden door een recente scheiding, gokproblemen, enzoverder.

De resultaten worden u gepresenteerd in een schriftelijk verslag en wij delen u eventuele onwaarheden of opvallendheden mee die naar voor zijn gekomen in de loop van ons onderzoek. U kunt de sollicitant hierop wijzen en de kans geven de resultaten verder te verduidelijken. U beslist uiteindelijk of dit een invloed uitoefent op het verdere sollicitatietraject van de kandidaat in kwestie.

CV-verificatie

Maakt cv-verificatie al deel uit van de sollicitatieprocedure van uw bedrijf? Dit kan van belang zijn wanneer de medewerkers toegang hebben tot gevoelige informatie of kennis opdoen omtrent interne bedrijfsprocedures of productiemethoden, of wanneer zij toegang hebben tot waardevolle goederen.

Een niet-concurrentiebeding moet aan een aantal voorwaarden voldoen om geldig te zijn (zoals de loongrenzen) en u kunt hiermee niet alle potentiële problemen voorzien of opvangen. Daarnaast is voorkomen beter dan genezen wanneer het gaat over preventie van diefstal door werknemers of het lekken van bedrijfsgeheimen.

Screening en achtergrondonderzoek

Ook voor screening en achtergrondonderzoek van potentiële zakenrelaties of reeds aanwezige medewerkers kunt u bij ons terecht.

Overweegt u met iemand in zee te gaan maar wil u meer zekerheid over diens vermogenstoestand, de reeds aanwezige zakenrelaties en potentiële risico's of eventuele rode vlaggen?

"Insider threats" of interne dreigingen zijn geen ver-van-ons-bedshow of iets wat enkel in fictie voorkomt. Organisaties gaan er vaak van uit dat medewerkers te vertrouwen zijn en zien zo vaak interne dreigingen over het hoofd.

Ontslag om dringende reden

U kunt een aanzienlijke ontslagvergoeding uitsparen bij het beëindigen van de samenwerking met uw werknemer bij een ontslag om dringende reden. U mag wettelijk gezien een privédetective inschakelen om bijvoorbeeld het bestaan na te gaan van een dringende reden. Ook indien u de arbeidsovereenkomst bij voorkeur beëindigt in onderling akkoord, kunt u ons detectivekantoor inschakelen. Om er echter voor te zorgen dat u sterk in uw schoenen staat, kan een vaststelling door een privédetective noodzakelijk zijn.

Ook in situaties waarin u aanspraak kunt maken op een schadevergoeding, kan het lonen een privédetective in te schakelen om de nodige onderzoeksdaden te stellen zodat u weet hoe het fijne in de steel zit en een stevig dossier kunt opbouwen tegen deze persoon.

Het Arbeidshof van Brussel (28/11/2001) oordeelde dat een ontslag om dringende reden gerechtvaardigd was in geval van een werknemer die bij zijn indienstneming melding had gemaakt van beroepsactiviteiten die een diploma veronderstellen, terwijl hij in werkelijkheid dit diploma niet behaald had. Ook wanneer een bediende een getuigschrift bezorgt aan zijn werkgever over een opleiding die hij niet gevolgd heeft, maakt een dringende reden uit voor ontslag (Arbeidshof Brussel, 21/06/2002).

Contacteer ons geheel vrijblijvend met uw probleem en informeer naar de mogelijkheden. Onze privédetectives kunnen klaarheid helpen scheppen wanneer u twijfels hebt of wanneer u sterke aanwijzingen wil hardmaken om verdere stappen te kunnen nemen. Het achterhalen of bewijzen van de feiten is echter moeilijk als werkgever. Een vaststelling door een privédetective kan noodzakelijk zijn voor een grondige dossieropbouw zodat u stevig in uw schoenen staat vooraleer u bepaalde beschuldigingen uit naar een werknemer toe.

Wij garanderen absolute discretie vanaf het eerste gesprek. Onze privédetectives hebben jarenlange ervaring met pre-employment screening en achtergrondonderzoeken, bewijzen van diefstal door werknemers en controle op de naleving van een niet-concurrentiebeding.

Relevante links:

 

Kunnen wij iets voor u betekenen?

Contacteer ons voor een vrijblijvend gesprek!

Contacteer ons