Detective voor bedrijfsspionage

Opsporen van bedrijfsspionage

Bedrijfsspionage is een reële dreiging voor elk bedrijf met een zeker economisch gewicht of met gepantenteerde producten of productiemethoden. Er zijn talrijke manieren waarop gevoelige interne informatie over uw bedrijf bekend kan raken. 

Informatielek

Mogelijks is een van uw eigen personeelsleden het informatielek zonder dit goed en wel te beseffen. Het gebeurt vaker dat werknemers loslippig zijn als zij uitgehoord worden over hun werk, zij het in hun vrije tijd (bijvoorbeeld op café), of omdat zij zich gevleid voelen door de interesse van een headhunter.

Maar ook ex-werknemers kunnen bewust uw bedrijfsgeheimen of klantenlijsten doorspelen aan de concurrentie of voor zichzelf gebruiken, bijvoorbeeld wanneer zij een concurrerend bedrijf oprichten.

Concurrentiebeding

Indien bepaalde werknemers met gevoelige informatie in aanraking komen, kan het als werkgever van belang zijn om een niet-concurrentiebeding op te nemen in de arbeidsovereenkomst. Hierdoor kan uw (ex-)werknemer niet zomaar voor uw concurrent gaan werken en uw bedrijfsgeheimen of klantenlijsten met zich meenemen.

Indien u over informatie beschikt dat een ex-werknemer het concurrentiebeding schendt, dan kunt u beroep doen op een privédetective om na te gaan of deze informatie klopt, zodat u gepaste stappen kunt ondernemen. Ook wanneer u vermoedens of zelfs concrete informatie hebt over afspraken, meetings, diners, en dergelijke meer tussen uw (ex-)werknemer en uw concurrent, dan kunt u dit discreet laten controleren.

Onze privédetectives kunnen voor u nagaan of er iets meer aan de hand is en u een rechtsgeldig rapport afleveren van onze bevindingen waarmee u verdere stappen kunt nemen indien er meer aan de hand blijkt te zijn.

Bedrijfsspionage

Stakingsvordering

Een goede dossieropbouw is van belang indien u stappen wil ondernemen. Daarom kan het lonen een privédetective in te huren. Indien u uw raadsman een stakingsvordering wil laten indienen, dan kunnen onze privédetectives u bijstaan in het verzamelen van bewijsstukken om toe te voegen aan uw dossier. Wij werken hiertoe regelmatig samen met gerechtsdeurwaarders. Contacteer ons vrijblijvend om de mogelijkheden te bespreken.

Infiltratie

Het kan natuurlijk zijn dat de concurrentie nog een stapje verder gaat, en iemand inschakelt om als interim kracht aan het werk te gaan in uw bedrijf. Maakt pre-employment screening al een deel uit van uw sollicitatieprocedure?

Technische spionage

Ook op de werkvloer zelf kan bedrijfsspionage plaatsvinden, al dan niet met behulp van technische hulpmiddelen zoals afluisterapparatuur, verborgen camera's, key loggers, etc. Dit soort technische hulpmiddelen zijn bovendien vrij verkrijgbaar via het internet. Maar vergis u niet: het gebruiken van apparatuur om andermans gesprekken af te luisteren en zelfs op te nemen is wel degelijk strafbaar, ook al is deze apparatuur vrij verkrijgbaar!

Opsporen van bedrijfsspionage door een privédetective

Als vergund privédetective hebben wij de mogelijkheid om informatie in te winnen omtrent personen en om bedrijfsspionage op te sporen. Dit laatste staat zelfs expliciet vermeld in de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective. U kunt onze diensten preventief inschakelen maar ook wanneer u reeds vermoedens hebt en zekerheid wil.

 Artikel 1. § 1. In de zin van deze wet wordt als privé-detective beschouwd elke natuurlijke persoon die gewoonlijk, al of niet in ondergeschikt verband, tegen betaling en voor een opdrachtgever activiteiten uitoefent bestaande uit:
  (...)

4° het opsporen van bedrijfsspionage

MEER DIENSTEN VOOR BEDRIJVEN

Relevante links:

 

Kunnen wij iets voor u betekenen?

Contacteer ons voor een vrijblijvend gesprek!

Contacteer ons