Detective voor diefstal door werknemer

Werknemersdiefstal

Diefstal van goederen of geldsommen maken een aanzienlijke verliespost uit voor bedrijven. Minstens een kwart van de diefstallen in België gebeurt door eigen personeel. De schade die door interne diefstal wordt opgelopen ligt niet alleen hoger, maar gaat soms jaren door zonder dat hiervan iets gemerkt wordt.

De dief blijkt frequent een werknemer te zijn die al ettelijke jaren in dienst is en die het vertrouwen van de werkgever geniet. Iemand die al jarenlang in dienst is en het vertrouwen van de zaakvoerder geniet, is voor ons geenszins uitgesloten als potentiële dader van de diefstallen op de werkvloer. Verschillende oorzaken kunnen aan de grond liggen van dit misbruik: een recente scheiding, een gokprobleem, een gemiste promotie, frustratie of wrok ten aanzien van de werkgever, enzoverder. Werknemersdiefstal is een proces dat klein kan beginnen, maar voor u het weet, verdwijnen regelmatig en op grote schaal goederen uit uw stock of cash geld uit uw winkel, door één of door meerdere werknemers in groepsverband.

Diefstal op het werk bewijzen

Controle voor diefstal op het werk

  • Klagen uw cliënten dat er minder goederen worden geleverd dan op de bestelbon of leveringsbon aangegeven staat?
  • Verdwijnt er systematisch cash uit de kassa of vanop een andere plaats op de werkplaats?
  • Klopt het bedrag van de kassa niet met de inventaris?
  • Verdwijnt er buitensporig veel stockmateriaal?
  • Heeft een van uw werknemers geldproblemen, bv. door een recente scheiding of een gokprobleem?
  • Werken enkele werknemers samen en voelen ze zich hierdoor gesterkt?

Er zijn verschillende motieven voor diefstal door eigen werknemers op de werkvloer, soms wil men enkel de eigen portefeuille spijzen, soms gaat het over een handel die op poten wordt gezet waarbij men de gestolen goederen doorverkoopt via tweedehandswebsites of nachtwinkels. Ze brengen het bedrijf economische schade toe, schaden het imago en het vertrouwen bij uw cliënteel, en andere werknemers die de diefstal opmerken kunnen zich hier heel ongemakkelijk bij voelen maar niks durven zeggen.

Onze vergunde privédetectives hebben ervaring in het vaststellen van diverse soorten werknemersdiefstal, van het stelen van voeding, andere koopwaar zoals elektronica, cash geld, oud ijzer, enzoverder. U kunt een beroep doen op ons detectivekantoor om de nodige opsporingsactiviteiten uit te voeren en bewijzen te verzamelen zodat u zekerheid hebt over de diefstal door werknemers, de schaal waarop dit plaatsvindt en wie er allemaal bij betrokken is. Wij leveren een gedetailleerd verslag af dat u kunt gebruiken om verdere stappen te ondernemen te zetten tegen uw stelende werknemer of stelende werknemers.

Onze detectives stellen enkel de feiten vast, wat u doet met het resultaat bepaalt u volledig zelf. Uit ervaring weten wij dat de betrokken werknemer de feiten doorgaans zal ontkennen of excuses verzinnen tot hij met ons bewijsmateriaal wordt geconfronteerd.

Indien u op het geschikte moment de politiediensten bij de zaak wil betrekken, maar zekerheid wil omtrent een betrapping op heterdaad, dan kunt u een privédetective inhuren. De zaakvoerder van Engels & Partners, criminoloog en zelf een wettelijk vergund privédetective met jarenlange ervaring, spreekt op voorhand de mogelijke scenario's met u door en maakt concrete afspraken in geval van een positieve vaststelling.

Diefstal op het werk camera

Ontslagvergoeding - schadevergoeding diefstal door personeel

Diefstal is uiteraard een reden om een werknemer op staande voet te ontslaan of om de samenwerking in onderling overleg te beëindigen, maar u kunt ook strafrechtelijke stappen ondernemen tegen deze persoon uit principe of om een voorbeeld te stellen.

Het kan om verschillende redenen lonen om een privédetective in te schakelen bij vermoedens van diefstal door personeel. Voor u bepaalde beschuldigingen uit, dient u zeker te zijn van uw stuk. Ongefundeerde beschuldigingen kunnen tot een ernstige vertrouwensbreuk leiden. Daarnaast is een goede dossieropbouw belangrijk om diefstal door personeel te bewijzen, zeker indien het om een patroon gaat en geen eenmalige feiten, ook indien u in een latere fase een schadevergoeding wenst te eisen van uw (ex-)werknemer voor de gestolen goederen. Een halt toeroepen aan de diefstal is eveneens belangrijk om het economisch verlies te temperen en u van verdere imagoschade en verlies van vertrouwen bij uw cliënteel te behoeden. Tot slot is het ook belangrijk voor de sfeer op de werkvloer en stress bij de andere werknemers.

Ons detectivekantoor verrichte reeds vaststellingen waardoor bedrijven uit onder meer de bouwsector, groothandels en detailhandels een stelende werknemer of stelende werknemers konden ontslaan en bovendien grote kosten voor het ontslag van de werknemers konden uitsparen. Indien het een werknemer betreft die al jarenlang in dienst is, dan kijkt u mogelijk tegen een aanzienlijke ontslagvergoeding aan vanwege de anciënniteit. Daarnaast kunt u een schadevergoeding eisen voor de geleden schade als gevolg van de werknemersdiefstal.

Voorbeeldcasus:
Een bedrijf neemt contact met ons op met de vraag om onderzoek te voeren naar een werknemer waarvan vermoed wordt dat deze goederen ontvreemdt van het bedrijf. Uit ons onderzoek komt naar voor dat de werknemer niet alleen op grote schaal steelt van het bedrijf, maar dat hij hiervoor bovendien samenwerkt met meerdere andere werknemers van de firma in kwestie.
Er volgt een afspraak met alle betrokkenen alsook met een vakbondsvertegenwoordiger. Nadat de bevindingen van ons kantoor op tafel worden gelegd, verklaren de betrokkenen zich akkoord met een ontslag wegens zware fout.
Het bedrijf en de andere werknemers zijn opgelucht dat de rotte appels werden ontslagen.

Criminaliteitspreventie

Vanuit onze praktijkervaring met het fenomeen van diefstal op de werkvloer en als master of science in de criminologische wetenschappen, bieden wij de mogelijkheid aan om bij u op in het bedrijf of op de site langs te komen en zwaktes en werkpunten aan te duiden en praktische tips aan te reiken in functie van criminaliteitspreventie of om de kans op betrapping te verhogen in geval van werknemersdiefstal.

Contacteer ons geheel vrijblijvend met uw probleem en informeer naar de mogelijkheden. Onze privédetectives kunnen klaarheid helpen scheppen wanneer u twijfels hebt of wanneer u sterke aanwijzingen wil hardmaken om verdere stappen te kunnen nemen. Een goede dossieropbouw is van belang, zeker indien de vermoedelijke dader al lang bij u in dienst is. Het achterhalen of bewijzen van de feiten is echter moeilijk als werkgever. Wij garanderen absolute discretie vanaf het eerste gesprek. Onze privédetectives hebben jarenlange ervaring met het fenomeen van werknemersdiefstal.

MEER DIENSTEN VOOR BEDRIJVEN

Relevante links:

Kunnen wij iets voor u betekenen?

Contacteer ons voor een vrijblijvend gesprek!

Contacteer ons