Detective voor stalking

Wat is stalking?

Stalking of belaging kan een verregaande invloed hebben op uw dagdagelijkse leven wanneer u gebukt gaat onder de vele ongewenste aandacht, berichten of zelfs verwensingen die u ontvangt door middel van bijvoorbeeld ongewenste bezoeken, achtervolgd worden, brieven, telefoonoproepen, sms-berichten of e-mails. Het internet en sociale netwerksites hebben het heel eenvoudig gemaakt om iemand te (cyber)stalken. Iemand kan bovendien makkelijk van e-mailadres of mobiel telefoonnummer veranderen. Ook het lastigvallen van uw familie, vrienden of geliefde vormen een indirecte vorm van stalking.

Vaak leven slachtoffers in angst en kijken continu over hun schouder, als zij nog buiten durven komen. Veranderen van mobiel nummer of zelfs adres heeft geen zin, de dader vindt hen telkens opnieuw.

Sommige daden van stalking zijn op zich strafbare daden, zoals kwaadwillige oproepen of woonstschennis, maar sommige gedragingen vallen enkel onder het strafbaar misdrijf van belaging. Hoe meer tijd en energie iemand stopt in stalking, hoe verontrustender de situatie is.

Voorbeelden van wat als stalking kan worden beschouwd zijn: 

 • het herhaaldelijk toesturen van bloemen;
 • het voortdurend opbellen;
 • het steeds weer opwachten van het slachtoffer in de nabijheid van de woning;
 • een persoon herhaaldelijk achtervolgen, bespieden of belagen;
 • het doorzoeken van vuilniszakken;
 • het plaatsen van advertenties in de krant waarbij de identiteit, het adres en het telefoonnummer van het slachtoffer worden vermeld;
 • het ongevraagd dagelijks bestellen van een taxi met als gevolg dat elke dag een taxichauffeur aanbelt;
 • het dagelijks versturen van ongewenste liefdesbrieven.

Stalking door ex-partner

Een stalker is meestal een bekende, vaak een ex-partner of afgewezen persoon. Wordt u gestalkt door uw ex-partner maar doet de politie niks omdat het een probleem uit de relationele sfeer betreft? Hoewel er zeker al vorderingen zijn gemaakt in een mentaliteitswijziging ten aanzien van en de aanpak van stalking door een ex-partner, is er nog steeds werk aan de winkel. Klachten van stalking worden opzij gewuifd of er wordt verkeerdelijk meegedeeld dat het slachtoffer niets kan doen anders dan wachten tot er feiten zoals geweld plaatsvinden.

Voornamelijk vrouwen worden gestalkt door hun ex-partner, ook mannen kunnen hier echter slachtoffer van zijn, ook van partnergeweld. Jammer genoeg rust er vaak nog een taboe op wanneer het slachtoffer een man is. Iedereen heeft het recht om met rust te worden gelaten en niet steeds over zijn of haar schouder te moeten kijken uit angst voor het opduiken van de ex-partner en een mogelijke escalatie zoals geweld.

Het einde van een relatie betekent nochtans doorgaans dat de wegen scheiden en dat u ervan mag uitgaan dat u met rust zal worden gelaten. Soms waren stalkende ex-partners al vrij controlerend tijdens de relatie: controleren van gsm en computer, activiteiten buitenshuis, relaties met vrienden en familie, enzoverder. De ex-partner kan het einde van de relatie vaak niet verkroppen en blijft u lastigvallen in de hoop op een tweede kans.

 • Duikt uw ex-partner regelmatig op waar u bent terwijl u dit niet hebt verteld?
 • Rijdt uw partner regelmatig voorbij uw woning of deze van uw familie of vrienden?
 • Valt uw ex-partner uw familie of vrienden lastig met vragen of leugens over u?
 • Duikt uw ex-partner op op uw werk en contacteert hij uw werkgever?
 • Hebt u vermoedens dat uw ex-partner u volgt?
 • Valt uw ex-partner uw nieuwe partner lastig?
 • Hebt u uw ex-partner al herhaaldelijk gevraagd te stoppen met dit gedrag?

De stalking neemt soms zo'n proporties aan dat u niet anders kunt dan uw familie en werkgever inlichten. Stalking is strafbaar. Blijf er niet te lang mee rondlopen.

Stalking stoppen

Bewijzen stalking

Het is mogelijk dat uw klacht niet serieus wordt genomen bij een gebrek aan bewijzen. Hier komt het nut van het inhuren van een privédetective aan bod. Het is belangrijk dat u enerzijds zelf een logboek bijhoudt van de bewijzen waar mogelijk. Dit betekent foto's of screenshots nemen van berichten, e-mails, bijhouden van brieven, voicemails, en dergelijke meer dat u wordt gestuurd, enzoverder. Dit geldt ook voor uw vrienden en familieleden, dit is namelijk stalking via derden. Een privédetective kan hier aanvullend bewijs aanleveren voor een goede dossieropbouw zodat u of uw advocaat een klacht ondersteund met bewijsmateriaal kunt neerleggen en een contactverbod aanvragen.

Een klacht wegens stalking wordt niet serieus genomen wegens gebrek aan bewijzen. Daarom schakelt een vrouw ons detectivebureau in om te volgen wanneer zij zich buitenshuis begeeft. Na enkele pogingen is het prijs: zij wordt gevolgd door haar ex-partner die haar bovendien op publieke plaatsen probeert te intimideren door haar openlijk te filmen wanneer zij enkel een normaal leven probeert te leiden. Meneer gaat zo op in zijn activiteiten dat hij niet merkt dat wij alles documenteren, met inbegrip van beeldmateriaal op plaatsen waar dit wettelijk is toegestaan: op publiek toegankelijke plaatsen en de openbare weg. Wij leveren een rechtsgeldig onderzoekrapport af aan mevrouw, wat zij vervolgens aan haar advocaat overhandigt voor een nieuwe klacht wegens stalking, deze keer ondersteund met bewijsmateriaal.

U kunt beroep doen op een privédetective voor het verzamelen van bewijs, dit kan door middel van het uitvoeren van observaties van uw woning, uw plaats van tewerkstelling, discrete volging wanneer u de woning of werkplaats verlaat, maar ook het zoeken naar getuigen. Indien u vermoedt dat uw ex-partner elektronische middelen gebruikt om uw doen en laten te controleren, dan kunt u dit laten controleren door een van onze privédetectives.

Misschien heeft uw ex-partner al een contactverbod in kader van een gerechtelijk onderzoek of probatie-voorwaarden, maar schendt hij deze voorwaarden. Wilt u laten vaststellen dat u nog steeds opgezocht, gecontroleerd, en lastiggevallen wordt door uw ex-partner ondanks dit contactverbod? Contacteer ons vrijblijvend om de mogelijkheden en beste strategie voor uw situatie te overlopen.

Stalking stoppen

Stalking is geen klachtmisdrijf meer sinds 2016, waardoor het parket zelfs zonder klacht tot de vervolging kan overgaan. Helaas is stalking dikwijls geen prioriteit voor politie of parket en zij komen meestal niet tussen tot de situatie volledig uit de hand loopt en er sprake is van geweld. Wij kunnen u de nodige hulp bieden om uw stalker te identificeren en de nodige vaststellingen doen zodat u een sterk dossier kunt opbouwen om uw klacht te ondersteunen en via de gerechtelijke instanties maatregelen afdwingen.

 • Stopt iemand anonieme brieven in uw brieven wanneer u niet thuis bent?
 • Wordt uw huis of voertuig gevandaliseerd?
 • Rijdt iemand regematig voorbij uw woning of deze van uw familie?
 • Wordt u gevolgd wanneer u zich buitenshuis begeeft?
 • Hebt u een vermoeden of sterke aanwijzingen over de identiteit van uw stalker maar wil u harde bewijzen?

Indien u op het geschikte moment de politiediensten bij de zaak wil betrekken, maar zekerheid wil omtrent een betrapping op heterdaad, dan kunt u een privédetective inhuren. De zaakvoerder van Engels & Partners, criminoloog en zelf een wettelijk vergund privédetective met jarenlange ervaring, spreekt op voorhand de mogelijke scenario's met u door en maakt concrete afspraken in geval van een positieve vaststelling.

Onze vergunde privédetectives zijn gemachtigd om bepaalde opsporingsactiviteiten te verrichten voor een opdrachtgever en verwerken een gedetailleerd overzicht van de vaststellingen die werden gedaan in een rapport. Dit rapport bevat een beschrijving van alle verrichte activiteiten, met inbegrip van de data, plaatsen en uren waarop die activiteiten verricht zijn en door welke ingehuurde privédetective. Ons eindverslag, alsook de bijhorende overtuigingsstukken zoals foto’s en beeldmateriaal, kunnen voorgelegd worden aan uw advocaat en in rechte worden gebruikt.

Contacteer ons geheel vrijblijvend met uw probleem en informeer naar de mogelijkheden. Wij garanderen absolute discretie vanaf het eerste gesprek. Onze privédetectives hebben jarenlange ervaring met het fenomeen van stalking.

MEER DIENSTEN VOOR PARTICULIEREN

Relevante links: 

 

Kunnen wij iets voor u betekenen?

Contacteer ons voor een vrijblijvend gesprek!

Contacteer ons