Detective voor achtergrondonderzoek

Moraliteitsonderzoek in kader van erfenisplanning, erfenisrecht of erfenisbejaging

  • Bent u van plan een kleinkind op te nemen in uw testament maar hebt u onrustwekkende zaken gehoord?
  • Heeft uw ouder sinds kort een veel jongere partner?
  • Hebt u onrustwekkende signalen opgevangen uit de omgeving van uw ouder?

Hebt u twijfels en wilt u deze laten wegnemen of bevestigen voor u een grote stap onderneemt zoals het opnemen van een kleinkind in uw testament? Erfenisplanning is geen overbodige luxe en kleinkinderen worden wel vaker opgenomen in een testament. Maar u wil natuurlijk zeker zijn dat uw gul gebaar niet gebruikt zal worden voor verkeerde zaken, wanneer uw kleinkind verkeerde vrienden heeft of met onrustwekkende activiteiten bezig is, zoals druggebruik. Om na te gaan of uw bezorgdheid gegrond is en of u hier rekening mee dient te houden in uw erfenisplanning, kunt u beroep doen op een privédetective.

Conform de Detectivewet zijn wij gemachtigd om onderzoek te voeren naar personen met betrekking tot:

  • burgerlijke stand;
  • gedrag;
  • moraliteit;
  • vermogenstoestand.

Wij respecteren het belang van de vertrouwensband die u hebt met uw kleinzoon of kleindochter en gaan met uiterste discretie te werk. Daarnaast staan onze privédetectives u bij met een luisterend oor en gericht advies aangezien zij over extra kwalificaties beschikken zoals diploma's criminologie, orthopedagogie, sociaal werk, en toegepaste psychologie. Een privédetective heeft bovendien een wettelijke discretieplicht waardoor u er kunt op rekenen dat geen informatie aan derden bekend wordt gemaakt.

Detective inhuren voor achtergrondonderzoek

Of maakt u zich zorgen over uw erfenis doordat een persoon zich heeft binnengedrongen in het leven van uw ouder, die niet toevallig vrij vermogend is?

U kunt beroep doen op onze privédetectives om een grondig achtergrondonderzoek uit te voeren met betrekking tot deze persoon. Mogelijk is deze persoon reeds gekend als iemand die zich bewust opwerpt in het leven van een alleenstaande en oudere, afhankelijke of zorgbehoevende persoon met als doel van deze persoon te erven. Mogelijke alarmerende signalen zijn wanneer relaties en vriendschappen met andere personen plots verwateren nadat deze nieuwe persoon is binnengekomen in het leven van de ouder, er een groot leeftijdsverschil is, er in het verleden al gelijkaardige feiten hebben plaatsgevonden, enzoverder.

Wij voeren een grondig achtergrondonderzoek voor u uit om te zien of deze persoon wel is wie hij of zij beweert te zijn. Wij winnen informatie in omtrent de verblijfplaats, relatiestatus, beroepsactiviteiten, zakelijk verleden zoals faillissementen, de levensstandaard die hij of zij aanhoudt, crimineel verleden, eerdere gelijkaardige feiten, enzoverder. 

Onze privédetectives brengen de moraliteit van deze persoon voor u in kaart brengen om na te gaan of uw bezorgdheid al dan niet terecht is zodat u de nodige stappen kunt ondernemen om uw ouder en diens vermogen veilig te stellen.

Erfenisbejaging

Erfenisbejaging of captatie

Erfenisbejaging is een specifieke vorm van bedrog waarbij persoon A bepaalde omstandigheden creëert om persoon B ertoe aan te zetten een testament op te stellen in het voordeel van persoon A. Methoden waarvan persoon A gebruik kan maken zijn een band van afhankelijkheid creëren, zorgen dat er geen contact meer mogelijk is met andere erfgenamen, valse beloften maken, lasterlijke uitspraken doen ten aanzien van andere erfgenamen, enzoverder. Bedrog kan leiden tot de nietigheid van het testament maar bedrog moet echter worden bewezen.

Volgens het jaarverslag van het Vlaams Meldpunt Ouderenmishandeling, wordt financieel en materieel misbruik van ouderen onderschat: stelen van geld of eigendom, misbruik maken van goedgelovigheid, giften eisen, onder valse voorwendselen toeeigenen van bezittingen, erfenisbejaging, misbruik van volmachten.

Een privédetective kan u inhuren voor verschillende activiteiten: het uitvoeren van een achtergrondonderzoek of moraliteitsonderzoek, observatie, zoeken van getuigen en afnemen van verklaringen. Na afloop van onze opdracht maken wij steeds een eindrapport op ten behoeve van onze cliënt. Dit verslag bevat steeds volgende gegevens: een beschrijving van de verrichte activiteiten en door welke privédetective, met vermelding van de data, plaatsen en uren waarop die activiteiten zijn verricht; een nauwkeurige berekening van de bezoldiging en de kosten per aangestelde detective; en de overtuigingsstukken die de privédetective in het kader van zijn opdracht heeft verzameld. 

Contacteer ons geheel vrijblijvend met uw probleem en informeer naar de mogelijkheden. Onze privédetectives kunnen klaarheid helpen scheppen wanneer u twijfels hebt of wanneer u sterke aanwijzingen wil hardmaken om verdere stappen te kunnen nemen. Een goede dossieropbouw is hierbij van belang.

Opsporen erfgenaam

U kunt ook bij ons terecht voor het opsporen van een 'verloren' erfgenaam bij een opengevallen nalatenschap.

Wanneer er geen contact meer is met een erfgenaam of de verblijfplaats niet langer gekend is, kan dit de afhandeling van de nalatenschap bemoeilijken.

Dit probleem kan ook optreden wanneer de persoon in kwestie zich in het buitenland bevindt. Wij beschikken echter over een netwerk van vergunde privédetectives in het buitenland met wie wij in contact staan.

Contacteer ons vrijblijvend voor inlichtingen of voor een gratis offerte.

MEER DIENSTEN VOOR PARTICULIEREN

Relevante links:

 

Kunnen wij iets voor u betekenen?

Contacteer ons voor een vrijblijvend gesprek!

Contacteer ons