Detective voor particulieren

Elke persoon komt wel eens in aanraking met een conflict, probleem of wordt zelfs slachtoffer van een misdrijf. In dat geval kunt u beroep doen op onze diensten om iets tot op de bodem uit te zoeken of om de dader te identificeren en een dossier tegen deze persoon te helpen opbouwen.

Verkiest u dat de contacten verlopen met een vrouwelijke of mannelijke detective? Wij houden rekening met uw wensen.

BEL ONS E-MAIL

Algemeen

Hebt u het gevoel dat er meer aan de hand is achter uw rug en wil u gewoon uitsluitsel? Hebt u een conflict met iemand? Wilt u een einde maken aan de situatie waar u zich op heden in bevindt? Wij geven gericht advies op basis van de aard van uw probleem en kunnen voor u een strategie op maat van uw budget bepalen.

Onze diensten voor particulieren betreffen vaak de vaststelling van overspel, maar ook betwisting van het persoonlijk onderhoudsgeld tijdens of na echtscheiding. Ook regelingen aangaande het hoederecht van de kinderen, voorhuwelijksonderzoek, belaging maar ook achtergrondonderzoek in kader van erfenisplanning of erfenisbejaging komen vaak aan bod.

Onze vergunde privédetectives zijn gemachtigd om bepaalde opsporingsactiviteiten te verrichten voor een opdrachtgever en verwerken een gedetailleerd overzicht van de vaststellingen die werden gedaan in een rapport. Dit rapport bevat een beschrijving van alle verrichte activiteiten, met inbegrip van de data, plaatsen en uren waarop die activiteiten verricht zijn en door welke ingehuurde privédetective. Ons eindverslag, alsook de bijhorende overtuigingsstukken zoals foto’s en beeldmateriaal, kunnen voorgelegd worden aan uw advocaat en in rechte worden gebruikt.

De inlichtingen die de detective heeft ingewonnen, worden aan niemand anders dan de opdrachtgever bekend gemaakt. Wij garanderen absolute discretie vanaf het eerste intakegesprek, dat bovendien volledig vrijblijvend is.

LEES MEER OVER ONZE AANPAK

De kostprijs voor het inschakelen van een privédetective wordt weleens als een struikelblok aanzien, het totale kostenplaatje weegt echter niet op tegen de kost die kan worden uitgespaard wanneer u uw ex-partner niet langer of beduidend minder onderhoudsgeld moet betalen of wanneer het welzijn van uzelf of uw kinderen op het spel staat. Ons rapport kan overigens voorgelegd worden aan uw advocaat en desgevallend in rechte gebruikt worden. Wil u weten hoeveel het inhuren van een detective zou kosten voor uw situatie? Contacteer ons en vraag volledig vrijblijvend een offerte aan.

Ziet u uw probleem niet staan in onze lijst? Neem vrijblijvend contact met ons op in geval van een specifieke vraag.

CONTACTEER ONS