Detective voor controle kinderen

Mijn kind heeft verkeerde vrienden: wat nu?

Maakt u zich zorgen dat uw minderjarige zoon of dochter foute vrienden heeft of in het verkeerde milieu terecht is gekomen? Naarmate een kind ouder wordt en begint te puberen, neemt de invloed van de vriendenkring toe en hebt u hier minder zicht op aangezien veel activiteiten buitenshuis plaatsvinden.

De invloed die uitgaat van de vriendenkring mag niet onderschat worden. U hebt er dan ook alle belang bij om na te gaan dat dit geen negatieve invloed is. De belangrijkste personen in het leven van een puber zijn vrienden.

Zonder dat u het weet, kan uw kind reeds betrokken zijn bij of in contact gekomen zijn met activiteiten/misbruiken zoals:

 • Alcoholmisbruik
 • Bendevorming
 • Diefstal
 • Druggebruik
 • Drugsdealing
 • Kinderprostitutie
 • Spijbelen
 • Vandalisme

Uw kind is uw kostbaarste goed. U wil natuurlijk niet dat uw kind zijn of haar toekomst vergooit of dat er misbruik van hem of haar wordt gemaakt. Twijfels of beschuldigingen uiten kan echter negatieve gevolgen hebben voor de relatie met uw kind en deze relatie nog meer bemoeilijken wanneer er al sprake is van een problematische communicatie. Het is belangrijk de communicatie steeds open te houden en betrokken te blijven bij uw kind.

Om na te gaan of uw bezorgdheden gegrond zijn en het nemen van verdere stappen noodzakelijk is, kunt u beroep doen op een detectivekantoor. Onze vergunde privédetectives gaan discreet de handel en wandel van uw kind na en brengen diens activiteiten en vriendenkring in kaart. Wij rapporteren onze bevindingen vervolgens gedetailleerd naar u terug, met tussentijdse updates zo vaak als u dit wenst. Onze detectives stellen enkel de feiten vast, wat u doet met het resultaat bepaalt u volledig zelf.

Contacteer ons vrijblijvend voor inlichtingen of een gratis offerte. Wij garanderen absolute discretie vanaf het eerste gesprek. Onze privédetectives hebben jarenlange ervaring met het controleren van de tijdsbesteding van kinderen voor bezorgde ouders.

Mijn kind gebruikt drugs

Mijn kind gebruikt drugs

Wanneer uw zoon of dochter in een vriendenkring van druggebruikers is terechtgekomen, dan is het niet uitgesloten dat hij of zij ook zal beginnen experimenteren met drugs. Wij kunnen de vriendenkring van uw zoon of dochter doorlichten en nagaan of uw zoon of dochter zich met andere zaken bezighoudt dan u voorgehouden wordt en wat de ernst en omvang van het probleem is.

 • Weet u niet waar uw kind precies uithangt 's avonds/'s nachts?
 • Merkt u gedragsveranderingen op bij uw kind?
 • Deelt uw kind nog weinig persoonlijke informatie mee?
 • Slaapt uw kind veel en op vreemde tijdstippen (zoals overdag)?
 • Is uw kind prikkelbaar en teruggetrokken?
 • Steelt uw kind geld of ontvreemdt hij of zij spullen?
 • Verzint hij of zij allerhande excuses voor zijn tijdsbesteding of vreemd gedrag?

Mogelijk wil uw kind er enkel bij horen maar hebben zijn "vrienden" interesse in het betrekken van uw kind bij hun criminele bendeactiviteiten zoals het dealen van drugs of diefstal. Wacht daarom niet te lang voor u ons detectivebureau inschakelt, zodat de situatie niet helemaal ontspoort. Indien u twijfels of aanwijzingen hebt maar zekerheid wilt, maar ook indien u het probleem uitgebreid in kaart wil laten brengen zodat u kunt starten met op gepaste wijze aanpakken van het probleem, kunt u beroep doen op een privédetective.

Wij respecteren het belang van de vertrouwensband die u hebt met uw zoon of dochter en gaan met uiterste discretie te werk. Daarnaast staan onze privédetectives u bij met een luisterend oor en gericht advies aangezien zij over extra kwalificaties beschikken zoals diploma's criminologie, orthopedagogie, sociaal werk, en toegepaste psychologie. Een privédetective heeft bovendien een wettelijke discretieplicht waardoor u er kunt op rekenen dat geen informatie aan derden bekend wordt gemaakt.

Wij worden gecontacteerd door een bezorgde moeder; vader twijfelt nog over het nut van een privédetective. Hun zoon heeft nieuwe vrienden, komt soms niet thuis onder het mom van blijven slapen bij een vriend, en slaapt tot een gat in de dag. Onze privédetectives voeren uiterst discreet een onderzoek waarbij de vriendenkring, activiteiten en machtsverhoudingen binnen deze vriendenkring uitgebreid in kaart worden gebracht. De resultaten zijn ontluisterend en erger dan verwacht. Hun zoon brengt vele uren op straat door met zijn verkeerde vrienden, waaronder één rotte appel in het bijzonder, en komt in contact met drugs. De ouders zijn onder de indruk en zullen actie ondernemen op basis van de resultaten van ons onderzoek. De vader, die de meeste twijfels had bij het inschakelen een privédetective, bedankt ons omdat we zijn ogen geopend hebben. Er is nog een lange weg te gaan voor hen en hun zoon, maar nu weten ze tenminste waar ze mee te maken hebben. 

Mijn kind wordt gepest

Wat als uw kind wordt gepest en diverse instanties zoals de school en politie hiervan op de hoogte zijn, maar er niets aan gedaan wordt? Wilt u meer bewijzen om op tafel te kunnen leggen of om een klacht in te dienen indien uw kind zelfs het slachtoffer wordt van fysiek geweld zoals slagen en verwondingen? Pesten kan een grote invloed uitoefenen op het mentaal welzijn van uw kind.

Ook voor deze problematiek kunt u beroep doen op een detectivebureau. Wij gaan discreet de ernst en frequentie vast, wie de daders zijn en van welk type van pesten uw kind slachtoffer is, zodat u de gepaste stappen kunt nemen.

Na afloop van de opdracht maken wij steeds een eindrapport op ten behoeve van onze cliënt. Dit verslag bevat steeds volgende gegevens: een beschrijving van de verrichte activiteiten en door welke ingehuurde privédetective, met vermelding van de data, plaatsen en uren waarop die activiteiten zijn verricht; een nauwkeurige berekening van de bezoldiging en de kosten per aangestelde detective; en de overtuigingsstukken die de privédetective in het kader van zijn opdracht heeft verzameld. 

Contacteer ons geheel vrijblijvend met uw probleem en informeer naar de mogelijkheden. Onze privédetectives kunnen klaarheid helpen scheppen wanneer u twijfels hebt of wanneer u sterke aanwijzingen wil hardmaken om verdere stappen te kunnen nemen. Een goede dossieropbouw is hierbij van belang.

MEER DIENSTEN VOOR PARTICULIEREN

Relevante links:

 

Kunnen wij iets voor u betekenen?

Contacteer ons voor een vrijblijvend gesprek!

Contacteer ons