Moraliteitsonderzoek voor het huwelijk

Voorhuwelijks onderzoek

Bent u halsoverkop verliefd geworden op een nieuwe partner maar hebt u toch wat twijfels bij uw relatie nu de roze wolk opklaart? Of misschien krijgt u waarschuwingen uit uw omgeving dat uw partner niet is wie hij of zij beweert?

 • Is uw partner vaag over zijn of haar verleden?
 • Vermoedt u dat uw partner niet helemaal eerlijk is tegen u?
 • Wordt hij of zij boos wanneer u teveel vragen stelt?
 • Hebt u vermoedens van vreemdgaan?
 • Ging uw partner eerder vreemd en wil u zekerheid voor de toekomst?
 • Hebt u weinig zicht op de financiën van uw partner en stelt u zich hier vragen bij?
 • Hoorde u vreemde dingen over het (strafrechtelijk) verleden van uw partner?

Het is logisch dat u zekerheid wil of bepaalde twijfels wil wegnemen voor u een grote stap zoals in het huwelijksbootje stappen wil overwegen. Als vergund privédetective beschikken wij conform de wet tot regeling van het beroep van privé-detective over de mogelijkheid tot het inwinnen van informatie over personen zoals een toekomstige huwelijkspartner omtrent:

 • burgerlijke stand;
 • gedrag;
 • moraliteit;
 • en vermogenstoestand.

Achtergrondonderzoek voor het huwelijk

U kunt beroep doen op een detectivebureau om te zien of uw partner wel is wie hij of zij beweert te zijn. Wij winnen informatie in omtrent de verblijfplaats, relatiestatus, beroepsactiviteiten, zakelijk verleden zoals faillissementen, de levensstandaard die hij of zij aanhoudt, eventuele contacten met een ex-partner, enzoverder.

Het spreekt voor zich dat u wil uitsluiten dat uw toekomstige huwelijkspartner niet liegt over een eerder huwelijk, een huidig huwelijk of zelfs over geheime of verborgen kinderen waarvoor alimentatie moet worden betaald. Verder kunt u beroep doen op een privédetective om uit te sluiten dat er bepaalde rode vlaggen aanwezig zijn voor u een verbintenis zoals een huwelijk aangaat, zoals stalking van ex-partners, partnergeweld, een crimineel verleden of huidige criminele activiteiten.

U kunt een detectivekantoor aanspreken om na te gaan of uw bezorgdheid of twijfels omtrent uw partner gegrond zijn. Onze ervaren onderzoekers controleren discreet de handel en wandel van uw partner en rapporteren zo vaak als u wenst naar u terug. Onze detectives stellen enkel de feiten vast, wat u doet met het resultaat bepaalt u volledig zelf.

Voorhuwelijksonderzoek

Vreemdgaan bewijzen

Tijdens een achtergrondonderzoek naar een toekomstige huwelijkspartner komt door ons onderzoek regelmatig aan het licht dat de partner ontrouw is. Dit is geen overspel in de strikte zin van het woord, aangezien er nog geen sprake is van een huwelijk, maar houdt wel vreemdgaan van de partner tijdens de duur van de relatie in. Het spreekt voor zich dat het geen goed teken aan de wand is wanneer uw partner u reeds bedriegt voor het huwelijk. Of erger nog, mogelijk is uw partner reeds getrouwd en bent u zonder dit te weten 'de andere vrouw' of 'de minnaar' en houdt uw partner u aan het lijntje met huwelijksbeloftes die hij of zij niet van plan is om waar te maken.

Voorbeeldcasus:
Onze cliënte is verloofd om binnenkort te trouwen. Het knaagt echter bij mevrouw. Haar partner is in het verleden reeds ontrouw geweest en zij denkt dezelfde rode vlaggen opnieuw waar te nemen bij haar verloofde. Mevrouw wil zekerheid over haar toekomstige huwelijkspartner en schakelt een privé-detective in.

Ons detectivebureau stelt vervolgens vast dat meneer tijdens de lunchpauze van het werk gaat lunchen met een vrouwelijke collega waar hij in het verleden reeds een misstap mee beging en dat zij signalen uitzenden van een romantische relatie, zoals kussen en strelingen. Na de lunch verplaatsen zij zich naar een rustige dreef met weinig doorgaand verkeer, en nemen samen plaats op de achterbank van een van hun voertuigen.

Deze beschrijving van de feiten is voor mevrouw een bevestiging van haar vermoedens over de onbetrouwbaarheid van haar toekomstige huwelijkspartner en voldoende om de huwelijksplannen te annuleren.

Signalen van vreemdgaan

Vreemdgaan komt voor in verschillende vormen: fysieke, emotionele en online ontrouw. De ene vorm sluit bovendien de andere niet uit. Een excuus dat wij vaak horen is de bewering dat het overspel bij sexting is gebleven en dat niet tot fysiek overspel werd overgegaan. De twijfel en onzekerheid hierover is een vaak aangehaalde reden om toch een privédetective aan te spreken.

Vaak voorkomende signalen van vreemdgaan zijn:

 • Verandering in gedrag van de partner
 • Overwerk
 • Meer aandacht voor het uiterlijk
 • Starten met sporten of fitnessen
 • Uw partner is meer afstandelijk of juist extra attent
 • U krijgt zomaar attenties zoals bloemen
 • Het afblokken van vragen
 • Defensief gedrag omtrent de gsm
 • Meer of minder interesse in seks
 • Vreemde uitgaven op de kredietkaartafrekening
 • Aanwezigheid van apps zoals Tinder op de gsm
 • Uw partner beschuldigt u zelf van vreemdgaan bij confrontaties

Signalen van vreemdgaan

Privédetective inhuren voor screening verloofde

Kijkt uw dochter of zoon door een roze bril, maar hebt u twijfels bij de partnerkeuze van uw kind? Hebt u zelf vermoedens of een gevoel dat deze persoon niet helemaal eerlijk is of is wie hij of zij laat uitschijnen? Hebt u negatieve zaken gehoord over deze persoon zoals discutabele praktijken, of vreest u dat hij of zij er zelfs op uit is om misbruik te maken van uw zoon of dochter? Wij stellen vaker vast dat een nieuwe partner voornamelijk geïnteresseerd is in de familiefinanciën en minder in het welzijn van zoon of dochter.

Voorkomen is beter dan genezen. U kunt een privédetective inschakelen voor het uitvoeren van een uitgebreid achtergrondonderzoek van uw toekomstige schoonzoon of schoondochter.

Uw kind is uw meest waardevolle bezit. Twijfels uiten zonder harde bewijzen kan echter schadelijk zijn voor de relatie met uw zoon of dochter. Daarom kunt u dit discreet laten onderzoeken door een privédetective waarbij onze vergunde privédetectives nagaan of uw twijfels bij uw toekomstige schoonzoon of schoondochter terecht zijn. Onze resultaten kunnen van belang zijn in kader van uw erfenisplanning.

U beslist vervolgens zelf welke verdere stappen u neemt op basis van het door ons detectivebureau aangeleverd bewijsmateriaal. De privédetective heeft een wettelijke discretieplicht waardoor u er kunt op rekenen dat geen informatie aan derden bekend wordt gemaakt.

Contacteer ons vrijblijvend voor inlichtingen of een gratis offerte. De zaakvoerder, criminoloog en zelf wettelijk vergunde privédetective, overloopt samen met u de mogelijke opties voor uw situatie. Wij garanderen absolute discretie vanaf het eerste intakegesprek, dat bovendien volledig vrijblijvend is.

MEER DIENSTEN VOOR PARTICULIEREN

Kunnen wij iets voor u betekenen?

Contacteer ons voor een vrijblijvend gesprek!

Contacteer ons