Privé Detective Geraardsbergen

Engels & Partners is een detectivekantoor uit Geraardsbergen dat werkt met een vast team van uitsluitend wettelijk vergunde en hoogopgeleide privé-detectives met jarenlange ervaring op het terrein. Wij voeren opdrachten uit in Geraardsbergen en bij uitbreiding over het volledige grondgebied van België en haar buurlanden. Wij beschikken over een unieke criminologische en multidisciplinaire expertise om u gericht te adviseren bij uw probleem.

Doorheen de jaren heeft ons detectivekantoor expertises opgebouwd in zowel de private sfeer als in de bedrijfswereld, waardoor niet alleen bedrijven maar ook particulieren kunnen rekenen op een optimale aanpak van hun probleem. Wij werken hiertoe regelmatig samen met advocatenkantoren en gerechtsdeurwaarders.

De zaakvoerders van Engels & Partners zijn man en vrouw, beide criminologen en wettelijk vergunde privédetectives. Zij staan steeds klaar om u met raad en daad bij te staan voor een snelle, discrete en professionele aanpak van uw dossier volgens de regels van de kunst.

Informeer vrijblijvend naar een gratis intakegesprek, discretie is gegarandeerd vanaf het eerste gesprek. Wij hanteren bovendien een volledig transparant prijsbeleid en vaste tarieven zodat u als opdrachtgever niet voor financiële verrassingen komt te staan.

OVER DETECTIVE GERAARDSBERGEN

Detective Geraardsbergen voor bedrijven

Als onderneming bent u bijzonder kwetsbaar voor specifieke misbruiken waar u dikwijls weinig aan kunt doen zonder harde bewijzen: diefstal door werknemers, fraude in arbeidstijd, oneerlijke concurrentie door een concurrent of concurrentie door een eigen werknemer, schending van een niet-concurrentiebeding, enzoverder.

U kunt de expertise van onze privédetectives inschakelen wanneer u meer informatie wenst omtrent een mogelijke bedreiging voor uw bedrijf of wanneer u vermoedt dat u reeds slachtoffer bent van frauduleuze praktijken. Contacteer ons vrijblijvend om te bekijken wat uw opties zijn samen met de zaakvoerder, een wettelijk vergund privédetective met jarenlange expertise in het aanbieden van bedrijfsoplossingen.

Als bedrijf kunt u ons detectivekantoor uit Geraardsbergen inhuren voor:

 • Het controleren van de naleving van een niet-concurrentiebeding.
 • Vaststellen van oneerlijke concurrentie.
 • Controleren van de arbeidsprestaties van vertegenwoordigers en ander baanpersoneel.
 • Vaststellen van diefstal door werknemers.
 • Opsporen van fraude zoals fraude in arbeidstijd, fraude in kader van de vergoeding woon-werkverkeer, fraude met onkostennota’s, fraude met de fietsvergoeding, etc.
 • Controle van ziekteverzuim/absenteïsme.
 • Mystery shopping/kwaliteitscontroles.
 • Pre-employment screening.
 • Screening en achtergrondonderzoek van zakenrelaties.
 • Opsporen van bedrijfsspionage.
 • Verzekeringsfraude.
 • Opsporing en recuperatie van leasingvoertuigen of andere bedrijfsgoederen.
 • Opsporen van counterfeiting/namaak.

Al onze privédetectives zijn van overheidswege gemachtigd tot het uitvoeren van daden van opsporing voor onze cliënten. Van deze opsporingsdaden wordt een chronologisch verslag, ondersteund met beeldmateriaal opgesteld. Dit verslag is bovendien in rechte bruikbaar of evengoed rond de onderhandelingstafel om een voor u zo opportuun mogelijk eindresultaat te bekomen.

Indien u een andere vraag hebt kunt u gerust contact met ons opnemen en bespreken wij wat wij voor uw onderneming kunnen betekenen.

DETECTIVE GERAARDSBERGEN VOOR BEDRIJVEN

Detective Geraardsbergen voor particulieren

Elke persoon komt wel eens in aanraking met een conflict, probleem of wordt zelfs slachtoffer van een misdrijf. U kunt beroep doen op de diensten van onze privédetectives om iets tot op de bodem uit te zoeken of om de dader te identificeren en een dossier te helpen opbouwen.

Als particuliere klant komt u doorgaans voor het eerst in aanraking met een privédetective wanneer een probleem of conflict zich stelt. Wacht niet te lang voor een eerste contact zodat we niet achter de feiten aanhollen. Hebt u een probleem en vraagt u zich af of u hiervoor bij een privédetective terecht kunt? Contacteer de zaakvoerder, een wettelijk vergund privédetective, volledig vrijblijvend. De onderstaande lijst met vaak voorkomende problemen is niet exhaustief.

Verkiest u dat de contacten verlopen met een vrouwelijke of mannelijke detective? Wij houden rekening met uw wensen.

Bij ons detectivekantoor uit Geraardsbergen kunt u onder meer terecht voor volgende problemen:

 • Overspel of vaststellen van een nieuwe relatie van de ex-partner (bv. samenwonen met economisch voordeel) in het kader van persoonlijk onderhoudsgeld.
 • Controle of de omgangsregeling aangaande de kinderen wordt respecteerd.
 • Controle van het tijdsgebruik tijdens de uitoefening van de omgangsregeling.
 • Verzamelen van bewijzen in kader van stalking.
 • Voorhuwelijksonderzoek bij een toekomstige huwelijkspartner.
 • Achtergrondonderzoek inzake erfeniskwesties/erfenisbejaging.

Onze vergunde privédetectives zijn gemachtigd om bepaalde opsporingsactiviteiten te verrichten voor een opdrachtgever en verwerken een gedetailleerd overzicht van de vaststellingen die werden gedaan in een rapport. Dit rapport bevat een beschrijving van alle verrichte activiteiten, met inbegrip van de data, plaatsen en uren waarop die activiteiten verricht zijn en door welke privédetective. Dit rapport bevat eveneens een overzicht van onze prestaties en kosten zodat u op elk moment op de hoogte bent van de kostprijs voor het inhuren van een privédetective.

De inlichtingen die de detective heeft ingewonnen, worden aan niemand anders dan de opdrachtgever bekend gemaakt. Wij garanderen absolute discretie vanaf het eerste intakegesprek, dat bovendien volledig vrijblijvend is

Ziet u uw probleem niet staan in onze lijst? Neem vrijblijvend contact met ons op in geval van een specifieke vraag.

DETECTIVE GERAARDSBERGEN VOOR PARTICULIEREN

 • Vrijblijvend intakegesprek, discretie verzekerd vanaf eerste gesprek.
 • Snelle opstart van uw dossier en 7/7 bereikbaar voor updates.
 • Wettelijk vergunde privédetectives met jarenlange ervaring, mannen en vrouwen.
 • Duidelijke afspraken en heldere communicatie met een vaste dossierbeheerder.
 • Transparant prijsbeleid met vaste tarieven en tussentijds kostenoverzicht.
 • Tussentijdse terugkoppeling na elke interventie.
 • U ontvangt een gedetailleerd onderzoeksrapport dat in rechte bruikbaar is.
 • Wij werken binnen een wettelijk kader en volgen bijscholing.
 • Unieke criminologische expertise en multidisciplinaire aanpak.
 • Wij werken nationaal en treden ook op in grensoverschrijdende dossiers.
 • Samenwerking met advocatenkantoren en gerechtsdeurwaarders.

Contacteer een privédetective uit Geraardsbergen